๑۩۞۩๑ Güncel Haberler & Tarihden Başlıklar ๑۩۞۩๑ => Camiler => Konuyu başlatan: Eflaki üzerinde 03 Mayıs 2010, 17:36:19Konu Başlığı: Hadım İbrahim Paşa Camisi
Gönderen: Eflaki üzerinde 03 Mayıs 2010, 17:36:19
Hadım İbrahim Paşa Camisi

(http://www.fatihmuftulugu.gov.tr/images/stories/c_grubu_3/hadim_ibrahim1.jpg)Hadım İbrahim Paşa Camii

Hadım İbrahim Paşa Camii İstanbul'da Silivrikapı'da Cambaziye mahallesinde bir camidir. Caminin dış duvarları Silivrikapı caddesi boyunca uzanır. Avluya üç giriş kapısı vardır.

Hadım İbrahim Paşa tarafından 1551'de Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Minare bitişiktir. Açık türbede banisi yatmaktadır. Burası aslında külliye olarak yaptırılmış, günümüze camisi kalmıştır. Kesmetaş-tuğla yapıdır. Son cemaat yeri 5 kubbeli, 6 sütunludur. Revaklar arası alüminyum kapatmalıdır. Mavi beyaz çinileriyle mihrabı özeldir. Minber ve müezzin mahfili mermerdir.

Kare planlı kübik yapının çeşmesi duvara bitişiktir. Kubbe trompları payanda duvarlarına dayanmaktadır. Kasnak petek pencerelidir. 2007'de cami tamir ve bakım dolayısıyla ibadete kapalıdır.

Kaynakça : wikipedia

Tarihçesi :

İbrahim paşa tarafından H.958/m.1551’de Mimar Sinan’a inşa ettirilen Hadım İbrahim Paşa sur içi Silivrikapı Caddesinde bulun maktadır. Caminin etrafı muntazam kesme taşlarla çevrilidir. üç giriş kapısı ve kapılardan ikisinde de kitabe mevcuttur. Silivrikapı Caddesine açılan sol kapı üstünde girift bir sülüs ile iki satır halinde şu kitabe mevcuttur:

  Yaptı İbrahim Paşa bu mualla camii
  Yümünle sali sürür encamda
  Kılarla icma-i ümmet taki beş vakit eda
  Kıluben tahmidü tebihi sabahü şamda
  Kadiyi Dai dedi itmamının tarihini
  E oldu izazile bu mabed şeref eyyamda.
 
Mimari Yapısı :

Caminin son cemaat yerini, altı mermer sütunun tuttuğu beş yüksek kubbe örtmektedir. Ortadaki kubbe hem yüksek, hem de üstü dilimlidir. Sütun başlıkları istalaktitlidir. Sağdaki ikinci sütuna altı şualı hendesi bir yıldız yapılıp, içine  de kırmızı mozaik yerleştirilmiştir. Yine son cemaat yerinin, minare kapısının  üstündeki lacivert renkli çini üzerine sülüs yazı ile "Selamun Aleykum tıbtüm fedhüluha halidin"  ayeti yazılıdır.  Üstündeki çini levhada ise " ya Hannan ya Mennan " ismi celalleri dörder defa yazılmıştır. Son cemaat yerinin sol tarafındaki birinci pencerenin üstünde çini panoda  "Elmünafıku filmescidi ket-tayr-ı fil-kafes sadaka Resulallah" hadisi,  ikinci pencerenin üstünde de   “Selamun aleykum bi ma sabertüm fenime ukbed-dâr ” ayeti yazılıdır. Yine üstteki panoda ise “ya kafî , ya safî, ya mûgnî ”  ismi celalleri bulunmaktadır.

Bugün ise son cemaat yerinin sağ  ve sol tarafı aliminyum çerçeve ile kapatılarak sol tarafa kız kuran kursu, sağ tarafa kadınlar mahfili olarak kullanıldığı için bu muazzam manzarayı görememekteyiz. Caminin cümle kapısı çift kanatlı olup oyma ve sedef işçiliğini kemik ve fildişi ile yapılan hendesi şekil ve çiçekli süslemelerin en güzel örneği burada sergilenmektedir. Kapının sağ kanadının üstünde sülüs ile “Allahumeftahli ebvâbe rahmetike”  sol kanadında ise “Allahumme inni es’eluke min fadlike” yazıları bulunmaktadır. Yine bu kapıların üzerinde Kandî’nin üç satırlık sülüs kitabesi bulunmaktadır.


Asaf-i pak din İbrahim
Ki anındır binyai hayır şiar
Hamdilillah temam olup buldu
Cami ile şeref bu râh güzar
Didi Kandî bu camie tarih
Beyt-î Hadî ve mâbed-î  ebrar.

Bu kitabenin sağına yine sülüs ile bir yazı “La İlahe İllallah” solunda “Muhammedûn Resulullah” yazıları bulunmaktadır.

Osmanlı mimarı üslubuna yapılan cami kare mimari olup 12m. Çapında kasnağında 16 pencere olan büyük bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında daire içerisinde sülüs hat ile “Fatiha Suresi” yazılıdır. 38 pencere ile aydınlanan caminin nefis bir mihrabı bulunmaktadır. Mihrabın üzerindeki yarım daire nakışlı ve tamamen çinilerle süslüdür. Minberi ve korkulukları mermer işçiğinin eşi bulunmaz bir şaheseridir. Kürsüsü ise ahşaptır. Mabedin sağında bulunan taş yapılı müezzin mahfilinin üzeri kadınlar mahfili olarak yapılmıştır. Zamanla bu kadınlar mahfili olarak kaldırılmış ve son cemaat yeri kadınlar mahfili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Caminin minaresi H.1058 / M. 1648  ve H.1167/M.1753 depremlerinde hasara uğramış minarenin bir kısmı yıkılıp duvarları çatlamıştır.  Bu nedenle Cami H.1177 / M.1763 ve H.1178 / M.1764 ‘de tamir görmüştür. Son olarak ta 1933 ve 1934 yıllarında esaslı tamir görmüştür.

Hadım İbrahim Paşa Camii hamam ve mektepleri ile birlikte b,r külliye halinde yaptırılmış olup, bugün hamam ve mektebinden sadece duvar kalıntıları bulunmaktadır. Geniş avlu içinde külliye binalarından mermer ve üstü açık İbrahim Paşa kabri ile sivri kemerli mermer şadırvan bulunmaktadır. İbrahim Paşa ezanın vaktine aşırı önem göstermiş ve  sadece bu iş için  bir ev vakfetmiştir. İçerisine koyduğu kum saatleri özel makaralarla hareket ettiren bir kişi evde devamlı bulunur. Ezan vakti gelince dikili direklere vurularak müezzin haberdar edilip ezanın zamanında okunmasını sağlarmış. Bu masrafların karşılanması için mütevellinin vakıf gelirlerinden karşılanmasını şiddetle tembih ettiği 95 sayfalık vasiyeti H.968 / M.1560 tarihlidir.

Diğer Bilgiler :

Cami surlara çok yakın olup sur çıkışındaki kapının sağında Bağdad-i Haydar Dede, solunda ise Elekçi Baba diye iki zatın türbesi bulunmaktadır. Bir imam hatip ve bir müezzin kayyımın görev yaptığı caminin vakit namazlarında 40-50 Cuma namazlarında ise 150-200 cemaati bulunmaktadır. Yeterli tuvalet ve abdest alma yeri bulunan caminin tek meşrutası vardır.