๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Büyük Osmanlı Tarihi => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 21 Nisan 2011, 17:13:41Konu Başlığı: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 21 Nisan 2011, 17:13:41
Yavuz Sultan Selim'in Vefatı


Yavuz Selim'in vefatına sebeb olan rahatsızlığın Şir Pençe ismi verilen bir çıbanın acıya tahammül edilemeyip sıktırılmasından meydana geldiği bir vakıadır. Biz şimdi üç sene evvele dönerek Tacüt Tevarih sahibi Hoca Saadeddin Efendi­yi dinleyelim:

Babam (Hasan Can) anlattı ki; Saray hocalarından Molla Şemseddin adlı bir zatı muhterem vardı ki teheccüd namazı kılar ve seyrü sülük deryasında kulaçlar atmakla tanınmış idi. Çok seri yazı yazar bir Mushaf-ı Şerifi on günde tamamlar idi. Kendisine Padişah Hazretleri bir Tarih-i Vassaf sipariş buyurmuşlar ve kaç günde bitirebileceğini sorduklarında: Molla Şemseddin Efendi 25 günde tamamlayacağını bildir­miş ve dediği günde tamamlayabilmek için gayretle yazma­ya başlamıştı. Fakat çok sevilen ve sayılan bir zat olduğun­dan dolayı ziyaretçisi çok oluyor, vazifenin yetşitirilemesi için sebeb zuhur ediyordu. Bu sebebten odasının kapısını par­maklıkla kapatmış ve içerden kilitlemek suretiyle bu ziyaret­lerden dolayı işin gecikmesini önlemiş ve suratla yazı yazı­yordu.

İşte gene bir gün yazıya dalmışken başını kaldırır bakar ki Ricali Gayb'dan bir zatı muhterem yanında belirmiştir. Kapı kilitli olmasına rağmen zatın orda mevcudiyyeti sırra agâh olanlar için önemli değildir. Mola Şemsüddİn Efendi böyle sırlardan bîhaber olmadığından hiç şaşırmaz. Ve o mübarek ziyaretçiye adabı içinde sorar: «Arap diyarı bütünüyle Osmanlı ülkesine katılacak mı?»

Cevab şudur:

Selim Han bu vazifeye tayinlidir. Haremeyne hizmet ona ve onun soyuna vazife olarak verilmiştir. Şimdi cihandaki İslâm Padişahları arasında gözde olan Selim Han'dır. Ve o Se­lim, Ehlullâh halkasının dışında değildir.

Molla Şemsüddin ikinci bir sual sorar:

— Saltanat süresi uzun sürer mi? Cevap şöyle gelir:

— Şundan sonra üç yıl vakti vardır.

işte bu keramet Şir pençe bir vesile olarak teceli eder. Ya­vuz Sultan Selim bu Şir Pençe ileti vesilesiyle Hakk'a yürürken Nedimi Hasan Çan'a sorar:

— Hasan bu ne haldir?                         

 Hasan Can:

— Allahla beraber olmanın zamanıdır efendimiz.

Der

Cevab müthiştir:

— Hasan, sen bizi bu ana kadar kimle bilirdin?

Burada görüldüğü gibi vahdeti vücuda kail mertebesi ma­kamı mutmainneyi bulmuş bir Velî kulun verebileceği cevap bütün ihtişamıyla parlamaktadır.

Hasan Can, Padişah Hazretlerinin emri üzerine bir kerre tamamladığı Surei Yasin'den sonra ikinci defa okuduğu sırada «Selâmün kavlen min Rabbin Rahîm» âyeti kerimesine laiğinde Sultan Hazretleri aynı âyeti tekrarlıyarak sağ elinin şehadet parmağını kaldırarak intikal eder.

Bu intikal sırasında mekân bir çadır ve bu çadır Çorlu ci­varında kurulmuş otağı hümayundur. Tarih Hicri 926/miIâdi 1520 yılını gösteriyordu. Padişahın ölümünü gizlemek yine aündeme geldi. Hazreti Ebubekir'e varan soyuyla müsemma Sadrazam Pirî Paşa göz yaşlarını sildikten sonra Hasan Çan'a tedbiri ile ağlamayı kesip Hud sûresini okuyarak sabahı etti­ler. Bu vefat haberini sekizgün saklamak mecburiyetinde kaldılar. Sultan Süleyman tek vâris olmasına rağmen yine de haberin gizlenmesi icab etti.

Bütün tarihlerde müttefiklerdir ki, merhum Padişah gasl olunurken edep yerini iki defa eliyle setri avret eylemiştik Hekim Kazvini, Hekim Osman ve Hekim Isa bu setri avret olayını görünce Alahu Ekber diyerek salâvatı şerîfe getirmişlerdir.

İşte kısa ömründe ve sekiz sene süren taht! satanatında at sırtından inmeyen bu gazi padişahın cenaze namazı Fatih Camii şerifinde kılındı. Cihad'dan vakit bulamayan zatı padi­şah bir camii şerif inşa ettirememişti. Bugün bulunduğu yere defnedilen merhum hayırlı evlâdı Devleti Osmaniyye'nin en uzun saltanatlı Halife ve padişahı Kaanuni Sultan Süleyman Hazretlerinin babasının adına izafeten yaptırılmış Yavuz Se­lim camiinin bahçesinde kalan türbesinde medfun, ruh-u pâki ise asumanda pervaz olarak o canipten bugün diriliş için­de bir nesil yetiştirmeye mezun zat'lan temaşa eyliyor ve Müslümanların bu davetlere koşmasını memnun ve mütebessim seyrediyor.

Ey; Bu cihan bana dar geliyor diyen Veliyyüz Zaman Haz­retleri Padişah Yavuz Sultan Selim semti senin ruhaniyyetine yakınlığı ve zahiri kabrine muhafız ve türbedar olmakla ne kadar öğünse azdır,.

Cenab-ı Mevla Hazreti Padişaha ve bütün Âli Osman hanedanının padişahlarına rahmet ve şefaatlerine biz kullarını da nail eylesin.


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Ramazan. üzerinde 20 Aralık 2015, 00:32:48
Es Selamün Aleyküm . Amin ecmain İnşALLAH . Yavuz Sultan Selim Han 8 yıl gibi bir süre Padişahlık Yaptı ama Kısacık zamanda çok büyük işler yaptı . Harpten harbe koştu .
Rabb'im ecdadımızdan razi olsun ,


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Sevgi. üzerinde 20 Aralık 2015, 03:18:04
  Aleyna Ve Aleykümüsselăm. Evet  Yavuz Sultan Selim Han o  kısa ömründe birçok işler yapmış  harpten harbe koymuştur.  Mevlam Razı olsun bu güzel paylaşım için kardeşim vesileniz ile bilgi tazelemiş oluyoruz elhamdülilah..


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Pelinay üzerinde 20 Aralık 2015, 12:07:11
Ve aleykumusdelam ve rahmetullah.amin amin amin ecmain insallah.
Masallah.olumu de yasami kadar guzel.son dakikalarini yasarken Hasan Cana soyldigi soz de ayri bir ibret.Allah razi olsun paylasim icin


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Mehmed. üzerinde 20 Aralık 2015, 12:24:54
Ve aleykümüsselam ve rahmetüllah. Yavuz Sultan Selim ne büyük padişah gerçekten . Rabbim razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Mustafa/Samed üzerinde 20 Aralık 2015, 14:15:56
Ve Aleykümüsselam. Paylaşım için Rabbim razı olsun.


Konu Başlığı: Ynt: Yavuz Sultan Selimin vefatı
Gönderen: Melda üzerinde 20 Aralık 2015, 14:24:54
Selamün aleyküm. Amin ecmain... Rabbim hayırlı ölüm versin inşallah. Yavuz Sultan Selim sekiz yıl padişah olmuştur. Rabbim razı olsun bu bilgilerden inşallah.