๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Büyük Osmanlı Tarihi => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 21 Mart 2011, 21:31:46Konu Başlığı: Aşiretten devlete giden çizginin padişah ve halifeleri
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 21 Mart 2011, 21:31:46
Aşiretten Devlete Giden Çizginin Padişah Ve Halifeleri  
Künyesi:  Doğ.yeri ve Tr.        Saltanat Dönemi miktar yaşı

Süleyman oğlu Ertuğrul Bey      1191 Ahlat       UçBcyi:1231-128l-50  1281       90

Osman Gazi                             1258 Söğüt

1.Orhan Gazi                           1281 Söğüt

] .Sullan Murad(Hüdavendigar)   1326 Söğüt

Sultan 1 .Bâyezid( Yıldırım)         1360 Bursa

Sullan l.MehmccKÇelebi Sullan 2.Murad Sullan 2.Mehmcd(Fâtih) Sultan 2.Bâyezid(Vciî) Sultan 1. Seli m( Yavuz) Sultan 2.Süleyman(Kanuni) Sultan 2.Selim Sultan 3,Murad Sullan 3.Mehmcd Sullan l.Ahmcd

Bey:      1281-1324=43   1324 66 Padişah: 1324-1362-38  1362 81 ":  1362-1389-13 1389 63 "      ": 1389-1402=13 1402       43 1382 Bursa            "      ": 1413-1421-07 1421      39

1404 Amasya " ": 1421-1451-29 1451 46 1432Edirnc            "      ":  1451-1481=30 1481     49

I450Dimetoka " ": 1481-1512-31 1481 6! 1470 Amasya " ": 1512-1520-08 1520 50 1495 Trabzon          "     ": 1520-1566-46 1566    71

1524 İstanbul          "      ": 1566-1574=08 1574    50

1546 Manisa          "     ": 1574-1595-20 1595     48

1566 Manisa          "     ": 1595-1603-08   1603   37

1590 Manisa           "     ": 1603-1617=14   1617 27

Sullan l.Mustafa/1592Manisa/l617'dc3ay,4gün-1622/1623'dc   I'scnc3'ayl639   47

Sultan 2.0sman(Gcnç) Sultan 4.Murâd Sultan 1.İbrahim Sultan 4.Mehmcd Sultan 3.Süleyman Sullan 2-Ahmed Sultan 2.Mustafa Sultan 3.Ahmed

1604 İstanbul 1604 İstanbul 1615 İstanbul 3 642 İstanbul

1642 İstanbul

1643  İstanbul 1664 Edime 1673Hacıoğlupazarı

1618-1622-04 1622 17 : 1623-1640^16 1640 28 : 1640-1648-08   1648   32

1648-1687-39   1693   51

1687-1691-03 1691 49 : 1691-1695=03 1695   52

1695-1703=08 1703 39 : 1703-1730=27  17       36

Sullan l.Mahmud Sultan 3.Osman Sultan 3.Mustafa Suitan İ.Abdülhamid Sultan 3.Seiİm(Şehid) Sullan 4.Mustafa Sullan 2.Mahmud Sullan Abdülmecid Sultan l.Abdülaziz Sultan 5.Murâd Sultan 2.Abdülhamid Sultan 5.MehmcdRcşad Sultan ö.Meh.Vahidcddin Sadece Haille .sıfatıyla: Abdülmecid Efendi

1696 Edirne 1699 Edime 1717 Edime 1725 İstanbul 1761 İstanbul 1779 İstanbul 1785 İstanbul 1823 İstanbul 1830 İstanbul 1840 İstanbul 1842 İstanbul 1844 İstanbul 1861 İstanbul

: 1730-1754-24 1754    58

1754- 1757=02  1757    58

1757-1774=17 1774   57

1774-1789-15   1789    64

1789-1807=18   1807     18

1807-1808=01   1808    29

1808-1839=31   1839   53

: 1839-1861=22   1861   38

1861-1876=15    1876   46

1876-1876=3'ay 1904   64

1876-1909=33    1918    75

: 1909-1918=09    1918   73

: 1918-1922=04    1926   65

1922-1924=0l.3'ay.l5*gün

1868 İstanbul

Padişahlarımızın sayısı otuzaltı olup,fetret devri dediğimiz 1402 ile 1413 yılları arasındaki şehzadelerin birbirleriyle mü­cadelesi sonucunda meydana gelen karışıklıklarda başa ge­çenler olmuş fakat bunlar sifat-ı padişahiye nail ve sahip ola­bilecek otoriteyi tesis edememişlerdir. Bu bakımdan kimi ta­rihçiler bunları padişah saymak yoluna gittiği gibi kimileri de böyle görmemişlerdir. Biz de ikinci kategoride yerimizi af-makla beraber, Bu şehzadelerin de, hükümran olur gibi gö­ründükleri dönemi hiç değilse târih ve sırasına göre esas cedvel dışında göstermeyi doğru bir davranış addettik.

Sultan l.Süleyman(Emir)   1375 Bursa         "     ": 1402-1410-08

1410   35

Sultan l.Mûsâ Çelebi         1388 Kütahya      "     ":  1410-1413-03

1413   25

Taht'dan indirilenler ve menkubiyetde sürdükleri ömür;

Yıldırım Bâyezid: 00'sene,07'ay,06'gün    / 2.Bâyezid(Ve!î): 00'se-

ne,01'ay,02'gün

2.Osman(Genç)   : 00'    "    ,00, " ,01'   "     / 1 .Mustafa       :   15'"

,04' " ,10'   " 1.İbrahim            : 00'   "   ,00, ", 10   "    / 4.Mehmed      :  04' "

,01' " ,28'   " 2.Mustafa           : 00'    "    ,04, % 08    "    / 3.Ahmed        :    05'(i

,09' " , 01' " 3.Selim               : 01'  "    , 02, ", 00   "    / 4.Mustafa       :  00' "

,03, " , 19' " AbdülazizHân   : 00'  "    , 00,  ",05    "    / 5.Murâd          :27'"    ,

11, " , 29' " 2.Abdülhamid    : 08'  "    ,09,  ",13     "    / Vahdeddin      :  03'"    ,

05, " , 28' "

Abdülmecid Efendi de hilâfetin lağvı ve yurt dışı edilmiş ve yurdışına çıkışından sonra 20 sene, 5 ay, 21 gün muam­mer olmuştur.