ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > İslam Fıkhı Eseleri > Bidayetül Müctehid > Yağmur duası namazı
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Yağmur duası namazı  (Okunma Sayısı 1000 defa)
27 Ocak 2011, 19:04:03
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 27 Ocak 2011, 19:04:03 »7. Yağmur Duası Namazı


Ulemanın hepsi, yağmur duasını yapmak üzere şehir dışına çıkıp Al­lah'tan yağmur talebinde bulunmanın ve yalvarıp yakarmanın Peygamber (s.a.s) Efendimiz'den kalma bir sünnet olduğunda müttefiktirler. Ancak bu­nun için aynca bir namaz da var mıdır, yok mudur diye ihtilâf etmişlerdir.

Cumhur, «Yağmur duasına çıkıldığı zaman bunun için aynca namaz kılmak da sünnettir» demiştir. Yalnız İmam Ebû Hanife «yağmur duasında namaz yoktur» demiştir.

Bu ihtilâfın sebebi, bazı rivayetlerde Peygamber (s.a.s) Efendi­miz'in yağmur duasına çıkarken namaz da kıldığının varid olduğu, bazıların­da ise namaz kıldığından bahis edilmediğidir. Peygamber (s.a.s) Efendi­miz'in yağmur duasına çıkarken namaz kıldığına dair rivayetlerin en meşhu­ru -ki cumhur buna dayanmıştır- Buhârî ve Müslim tarafından kaydedilen Abbad b. Temim'in naklen rivayet ettiği hadistir.

Bu hadiste, Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in yağmur duası için halkı şe­hir dışına çıkarıp onlara iki rek'at namaz kıldırdığı ve bu namazda sesli oku­duğu ve ellerini omuzlan hizasına kadar kaldırdığı ve namazdan sonra rida-sını çıkanp ters giydiği ve kıbleye karşı durup dua ettiği bildirilmektedir[538]. Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in namaz kıldığından bahsetmeyen hadislere gelince: Bunlardan biri, Müslim'in rivayet ettiği Enes b. Mâlik'in hadisidir. Bu hadiste «Bir adam Rasûlullah (s.a.s)'a gelip Ta Rasûlallah, hayvanlar hep helak oldu, geçim yolları kapandı. Bu halin zevali için Allah'a dua et' dedi. Rasûlullah (s.a.s) da dua etti ve bunun üzerine yağmur yağmaya başlayıp bir hafta devam etti» [539] denilmektedir.

Biri de, Abdullah b. Zeyd el-Mâzinî'nin hadisidir. Bu hadis de, Peygam­ber (s.a.s) Efendimiz'in çıkıp yağmur duasını yaptığı ve kıbleye yüzünü dön­dürürken ridasını çıkanp ters giydiği anlatılmakta ve fakat namaz kıldığından bahsedümemektedir [540]. Bu hadislerin zahirini alanlar, Hz. Ömer'in de yağmur duası için musalla'ya çıktığını ve namaz kılmayıp sadece dua ettiğini iddia etmektedirler[541]. Cumhur hüccet olarak "Bir kimsenin bir şeyi meskût geçip söylememesi, o şeyi söyleyene karşı hüccet olamaz", diyebilir. Bana kalırsa, bu rivayetler arasındaki değişiklikten, eğer bir hüküm çıkarılabiliyorsa ancak, yağmur duasının sıhhati için namaz kılmanın şart ol­madığı hükmü çıkarılabilir. Zira sabittir ki Peygamber (s.a.s) Efendimiz minber üzerinde de yağmur duasını yapmıştır[542].

İmam Ebû Hanife'nin iddia ettiği gibi, bu değişiklikten yağmur duasın­da namaz kılmanın sünnet olmadığı hükmü çıkarılamaz. Yağmur duasında namaz kılmanın sünnet olduğu görüşünde ittifak edenler, «Hutbe de okumak sünnettir» demişlerdir. Çünkü hutbe hakkında da rivayetler vardır.

İbnü'l-Münzir, «Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in yağmur duasında na­maz kıldığı ve hutbe okuduğu sabittir» demiştir. Ancak hutbenin namazdan önce mi, sonra mı olduğunda ihtilâf edilmiştir. Zira buna dair rivayetler deği­şiktir. Kimisi bayram namazına kıyasen: «Hutbe namazdan sonradır» demiş­tir ki, îmanı Şafii ile imam Mâlik bunu benimser. Leys b. Sa'd ise, hutbenin namazdan önce olduğunu söylemiştir.

İbnü'l-Münzir «Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in yağmur duasında na­mazdan önce hutbe okuduğu ve Hz. Ömer'inde keza öyle yaptığı rivayet olunmuştur. Biz de bunu tutarız» demiştir).    [543]

Ebû Dâvûd da Peygamber (s.a.s) Efendimiz'in namazdan önce hutbe okuduğunu birçok yollarla rivayet etmektedir. Benim bildiğime göre, Pey­gamber (s.a.s) Efendimiz'in hutbe okuduğunu kim rivayet etmişse hep namazdan önce hutbe okuduğunu söylemişlerdir. Yağmur duası namazında da -Bayram namazında olduğu gibi- tekbirler var mıdır yok mudur diye ihtilâf etmişlerdir.

İmam Mâlik: «Bu namazda, diğer namazlarda getirilen tekbirlerden başka tekbir getirilmez» demiştir. İmam Şafii ise «Bayram namazının tek­birleri bu namazda da getirilir» demiştir.

Bu ihtilâfın sebebi, bu namazı bayram namazına kıyas etmekte ih­tilâf etmeleridir.

İmam Şafii görüşüne, İbn Abbas'ın «Rasûlullah (s.a.s) iki bayramda ne şekilde namaz kılıyor idiyse bu namazı da o şekilde kılardı» [544] mealinde rivayet olunan hadisi ile ihticac etmiştir.

Ulema «Yağmur duasının sünnetlerinden biri de -hadislerde geldiği üzere- imamın kıbleye karşı ayakta durarak ridasını çıkarıp ters giyindikten sonra ellerini havaya kaldırarak dua etmesidir» demişlerse de ridayı ters giymenin şeklinde ve bunun ne zaman yapılması gerektiğinde ihtilâf etmişler­dir.

Giyme şekli hakkında cumhur, «Sağ yanı sola, sol yanı sağa getirile­cektir» demiştir. İmam Şafii ise «Bunu yapmaktan başka, yukarısını aşağı­ya, aşağısını da yukarıya getirecektir» demiştir.

Bu ihtilâfın sebebi, bu mevzudaki rivayetlerin değişik olmasıdır. Zira Abdullah b. Zeyd'in hadisinde «Peygamber (s.a.s) yağmur duasını yap­mak üzere musallaya çıktı ve hemen kıbleye karşı durup ridasını çevirdi ve iki rek'at namaz kıldı» denilmektedir [545].

Bu hadisin bazı rivayetlerinde, «Sağ yanını sola, sol yanını sağa mı ge­tirdi, yoksa etek tarafını omuz tarafına ve omuz tarafım etek tarafına mı getir­di diye sordum. Hayır, sağ yanını sola ve sol yanını sağa getirdi dedi» diye bir ilâve vardır [546].

Bu hadisin bir başka rivayeti ise, «Üzerinde kamise denilen siyah bir el­bise bulunduğu halde yağmur duasına çıktı. Kamisenin etek tarafını tutup yukarıya, yani omuzuna almak istedi. Bunda zahmet çekince cepkeni üzeri­ne çevirdi» şeklindedir [547].

Ridayı ters giymenin zamanı mevzuunda da İmam Mâlik ile îmam Şafii «Bu iş hutbe bittikten sonra yapılır» demişlerdir. îmam Ebû Yûsuf ise «Hut­beye başladıktan hemen sonra yapılır» demiştir, îmam Mâlik'ten de bu görüş rivayet olunmuştur. Bunların hepsi «îmam, ridasını çevirdiği zaman cemaat de ridalarını çevirirler» demektedirler. Zira Peygamber (s.a.s) Efendimiz, «İmam, kendisine uyulsun diye imam edilmiştir» buyurmuştur.

İmam Muhammed b. Hasan, Leys b. Sa'd ve îmam Mâlik'in tabilerinden bazıları ise «Ridayı (abayı) çevirmekte cemaat imama uymaz. Zira ashabına bu namazı kıldıran Peygamber (s.a.s) Efendimiz ridasını çevirirken ashabında ridalarını çevirdikleri nakledilmemiştir» demişlerdir.

Ulemanın hepsi «Bu namaza çıkma vakti, bayram namazının kılındığı vakittir» demişlerdir. Ancak Ebû Bekir b. Muhammed b. Ömer b. Hazm «Zeval vaktidir» demiştir. Ebû Dâvûd, Hz. Âişe (r.a.)'den, «Peygamber (s.a.s) güneşin köşesi ufuktan görünmeye başladığı sırada çıktı» [548] söyledi­ğini rivayet etmektedir. [549]


[538] Buhârî, htiskâ, 15/16, no: 1024; Müslim, Salâtü'l-îstiskâ, 9/1, no: 894.

[539] Müslim, İstiskâ, 9/2, no: 897.

[540] Buhârî, İstiskâ, 15/20, no: 1028.

[541] Buhârî, îsiiskâ, 15/3, no: 1010.

[542] Buhârî, îstiskâ, 15/6, no: 1013.

[543] Ahmed, 2/362,4/41; Buhârî, Istiskâ, 15/15, no: 1022.

[544] Ebû Dâvûd, Salât, 2/258, no: 1165.

[545] Buhârî, îstiskâ, 15/4, no: 1012.

[546] îbn Mâce, İkâmetü's-Salâu 5/153, no: 1267.

[547] Ebû Dâvûd, Salât, 2/258, no: 1164.

[548] Ebû Dâvûd, Salât, 2/260, no: 1173.

[549] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 1/415-417.


[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Yağmur duası namazı
« Posted on: 28 Ocak 2020, 06:12:23 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yağmur duası namazı rüya tabiri,Yağmur duası namazı mekke canlı, Yağmur duası namazı kabe canlı yayın, Yağmur duası namazı Üç boyutlu kuran oku Yağmur duası namazı kuran ı kerim, Yağmur duası namazı peygamber kıssaları,Yağmur duası namazı ilitam ders soruları, Yağmur duası namazıönlisans arapça,
Logged
21 Aralık 2019, 19:55:30
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 25.862


« Yanıtla #1 : 21 Aralık 2019, 19:55:30 »

Esselamu aleyküm.bu duayı okuyan namazını kılan allahdan bereketini bulan kullardan olalım inşAllah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Ocak 2020, 06:06:28
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 15.197« Yanıtla #2 : 02 Ocak 2020, 06:06:28 »

Aleyküm selâm. Bilgiler için Allah razı olsun kardeşim
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
02 Ocak 2020, 06:23:44
Es-Sabur

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1.023


« Yanıtla #3 : 02 Ocak 2020, 06:23:44 »

Yağmur duasına çıkıldığında iki rekat namaz kılınabir bunda bir sakınca yoktur
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
24 Ocak 2020, 13:03:35
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimiçi Çevrimiçi

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 16.452Site
« Yanıtla #4 : 24 Ocak 2020, 13:03:35 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &