ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Bidayetül Müctehid => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 21 Ocak 2011, 15:07:45Konu Başlığı: Şaraplaşan sirke
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 21 Ocak 2011, 15:07:45
C- Şaraplaşan Sirke:


Ulema, kendiliğinden sirkeleşen şarabın helâl olduğunda müttefik ise­ler de sirkeleştirilen şarabın helâl olup olmadığında ihtilâf edip kimisi ha­ram, kimisi mekruh, kimisi mubahtır demiştir.

Bu ihtilâfın sebebide, iki şey olup biri aklî delilin hadis ile çelişme­si, biri de hadisin mefhumunda ihtilâf etmeleridir.

Zira Ebû Davud'un Enes b. Mâlik'ten rivayetine göre, birkaç yetime ba­balarından miras olarak bir miktar şarap kalmış da, Ebû Talha bunu Peygamber (s.a.s) Efendlmiz'e sormuş, Peygamber (s.a.s) Efendimiz «Onu dök» buyurmuştur. Bu sefer Ebû Talha 'Onu sirkeleştirmeyeyim mi?' diye sorunca Efendimiz (s.a.s) «Hayır» demiştir [65].

Bu yasağın sarhoşluk veren içkilere karşı sed çekmek için olduğunu söyleyenler yasağı kerahete hamletmişlerdir.

Yasağı, sebebi bilinmeyen bir taabbüd telakki edenler ise onu hürmete hamletmişlerdir. Fakat bana göre, yasağın yasaklanan şeyin fesadını gerek­tirmediğini söyleyenler de haram olmadığım söylemeleri lâzım gelir.

Aklî delile başvuranlar ise mubah olduğunu söylemişlerdir. Zira şeriat-ten, birbirinden ayrı olan şeylerin ayrı ayrı hükümlere tabi oldukları öğrenil­miştir. Sirke de şaraptan ayrı bir şey olduğuna göre onun da -ne şekilde sirke-leşmiş olursa olsun- şarabın hükmünden ayrı bir hükme tabi olması lâzım ge­lir. [66]


[65] Ebû Dâvûd, Eşribe, 20/3, no: 3675.

[66] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 2/405-406.