๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ => Bidayetül Müctehid => Konuyu başlatan: ღAşkullahღ üzerinde 21 Ocak 2011, 15:25:05Konu Başlığı: Doğrudan haram olan gıdalar
Gönderen: ღAşkullahღ üzerinde 21 Ocak 2011, 15:25:05
2. Doğrudan Haram Olan Gıdalar:
 Lizatihi haram olan şeylere gelince: Bunlar da iki kısım olup bir kısmın­da ittifak, bir kısmında ihtilâf etmişlerdir. İttifak edilenler, domuz eti ile kan­dır[14]

 

a- Domuz Eti ve Kan:
 

Domuzun eti, yağı ve derisinin haram olduğunda ihtilâf yoktur. Fakat tüylerinden yararlanmanın caiz olup olmadığında ve derisinin dabak ile helâl olup olmadığında ihtilâf etmişlerdir kî bu ihtilâf taharet bahsinde geç­ti.

Kana gelince, akanın haram olduğunda ihtilâf yoktur. Fakat kara hay­vanının akmayan kanı ile balığın akan kanı hakkında ihtilâf etmişlerdir. Bu ihtilâfların hepsi gerek Mâliki mezhebinde ve gerek diğer mezheblerde var­dır.

Akmayan kanın hükmü hakkındaki ihtilâfın sebebi, mutlakın mu-kayyedle çelişmesidir. Zira

"Size leş île kan haram kılınmıştır" [15] âyet-i kerimesi mutlak olup akan ve akmayan kanlann ikisinin de haram olduğunu göstermektedir.

"De ki Bana vahyolunmuş hükümler içinde murdar hayvandan, akan kandan... başka herhangi bir yiyiciye haram kılınmış bir yiyecek bulamıyorum" [16] âyet-i kerimesi ise, delilü'l-hitab yolu ile yalnız akan ka­nın haram olduğunu ifâde etmektedir. Bunun için, mutlakı mukayyede ham­ledenler, kanın haram olması için akmasını şart koşmuşlardır.

Mutlakın mukayyedte bulunmayan ayrı bir hükmü ihtiva ettiğini ve mutlakın mukayyedle ancak delilü'l-hitab yoluyla çeliştiğini, halbuki mutla­kın âmm olup âmm'ın delâletinin ise delilü'l-hitab'ın delâletinden kuvvetli olduğunu söyleyenler ise mukayyedi mutlaka hamledip, «Kanın azı da, çoğu da haramdır» demişlerdir.

Kanın haram olması için şart olan akmak vasfı, ancak eti yenen hayva­nın kesildiği zaman kendisinden dökülen kanda şarttır. Canlı olan hayvan­dan çıkan kanlar ise -ister çok, ister az olsun- haramdır ve bunda ihtilâf yok- tur.

Balığın kanı hakkındaki ihtilâfın sebebi de umumun kıyas ile çeliş­mesidir. Umum,

"Size,leş ve kan haram kılınmıştır" [17] âyet-i kerimesinde kanın mutlak olarak zikredilme sidir.

Kıyas'a gelince: Kanın da hükümde ete tabi olması, yani kesümemişi murdar sayılan hayvanın kanının da haram olması ve kesümemişi murdar sa­yılmayan hayvanın ise kanının haram olmaması akla gelir. Bunun içindir ki İmam Mâlik, «Kanı bulunmayan hayvanlar murdar olmazlar» demiştir.

Kadı -îbn Rüşd- diyor ki, 'Taharet bahsinde de bu mes'ele hakkında ko­nuştuk'.

Fıkıh uleması, âyetteki kanın ıtlakım (genelliğini) tahsis eden (özelleş­tiren) bir hadis zikretmektedirler. O hadis de Peygamber (s.a.s) Efendi­miz'in,

«Bizim için iki leş ile iki kan helâl kılınmıştır. Bunlar balık, çekirge, ci­ğer ve dalaktır» [18]hadisidir. Tahmin ederim ki bu hadisi meşhur hadis ki­tapları almamaktadırlar.

Lizatihi haram olduğunda ihtilâf edilenlere gelince: Bunlar:

1- Dört ayaklı hayvanlarla kuşlardan yırtıcı olanlar;

2- Ehli hayvanlardan tek tırnaklı olanlar

 3- Haremde öldürülmesi emredilen hayvanlar;

4- Etini yemekten tab'en tiksinti duyulan hayvanlar olmak üzere dört sı­nıftır.


îmam Gazali, imam Şafii'nin, «-Bal ansı ve kırlangıç gibi -Öldürülmesi yasak edilen hayvanların da etini yemek haramdır» dediğini nakletmektedir. Eğer bu da sayılırsa haram olduğunda ihtilâf edilen hayvanların sınıf sayısı beş olur. [19]


[14] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 2/392.

[15] Mâide, 5/3.

[16] En'am,6/145.

[17] Mâide, 5/3.

[18] lbn Mâce, Et'ime, 29/31, no: 3314; Ahmed, 2/97.

[19] İbn Rüşd Kadı Ebu'l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Rüşd El-Hafîd, Bidayetü’l-Müctehid ve Nihayetü’l-Muktesid, Beyan Yayınları: 2/392-394.Konu Başlığı: Ynt: Doğrudan haram olan gıdalar
Gönderen: Ceren üzerinde 05 Şubat 2020, 17:15:36
Esselamu aleyküm.rabbim bizleri haramdan uzak helal lokma yiyen Allah'ın rahmetine kavuşan kullardan olalım inşallah..


Konu Başlığı: Ynt: Do�rudan haram olan g�dalar
Gönderen: Es-Sabur üzerinde 06 Şubat 2020, 06:23:56
Bazı hayvanların etini yemek doğrudan haramdır mesela domuz gibi


Konu Başlığı: Ynt: Do�rudan haram olan g�dalar
Gönderen: Sevgi. üzerinde 06 Şubat 2020, 08:37:05
Aleyküm selâm. Rabbim bizleri herzaman rızasına uygun şekilde helâl lokma yiyenlerden eylesin inşaAllah
Bilgiler için Allah razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Doğrudan haram olan gıdalar
Gönderen: Mehmed. üzerinde 07 Şubat 2020, 19:45:17
Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun


Konu Başlığı: Ynt: Doğrudan haram olan gıdalar
Gönderen: Züleyha üzerinde 21 Şubat 2020, 12:12:05
Allah razi olsun hocam selâm ve dua ile