> Forum > ๑۩۞۩๑ İslami İlimler Dunyası ๑۩۞۩๑ > Ameller - İbadetler - Kulluk Kavramı > Bedenle Yapılanlar > Nafile Namazlar
Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Nafile Namazlar  (Okunma Sayısı 8191 defa)
10 Aralık 2007, 05:54:14
ღAşkullahღ
Muhabbetullah
Admin
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 25.839Site
« : 10 Aralık 2007, 05:54:14 »Beş vakit farz namazların ve bunlara bağlı olarak kılınan sünnet namazların dışında, Allah-u Zülcelal’in yakınlığına sebeb olan ve her birinin kendisine ait fazileti ve sevabı bulunan bir takım namazlar vardır. Burada bu namazları kısaca açıklayacağız.

1-) Tahiyyatü’l-Mescid namazı:

Camiiye saygı anlamındaki Tahiyyetü’l-Mescid namazı; hangi gaye ile olursa olsun camiiye girildiği zaman kılınan iki rekatlik bir namazdır.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, Tahiyyetü’l-Mescid namazı menduptur. Hanefi mezhebine göre, kerahet vakitlerinde kılmak mekruhtur.  Şafii mezhebine göre  kerahet vakitlerinde de kılınabilir. Nitekim Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur;

“Biriniz mescide girdiğiniz zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın.” (Müslim)

2-) Abdest namazı:

Abdest ve gusül namazı, abdest alındıktan veya gusül yapıldıktan sonra fazla vakit geçirmeden kılınan iki rekatlik bir nafile namazdır.

Hanefi mezhebine göre, abdest ve gusül namazı menduptur.

 Şafii mezhebine göre ise, abdest alındıktan sonra, henüz abdest suyu kurumadan kılınan bu namazın hükmü; sünnettir. Nitekim Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur;

“Her kim abdest alır, abdesti güzel alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılarsa ve bu iki rekata kalbinden yönelirse o kimseye cennet vacip olur. (Müslim, Ebu Davud, Nesai)

3-) Duha namazı:

Duha namazı; güneş doğduktan yaklaşık kırk dakika sonrasından itibaren başlayıp zevâl vaktine kadar ki zaman içinde kılınan nafile bir namazdır.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, duha namazı menduptur.

Duha namazı, en az iki, en çokta on iki rekat olarak kılınır. Toplam sekiz rekat kılınması daha faziletlidir. 

4-) Teheccüd namazı:

Teheccüd namazı, genel olarak gece vakti kılınan namazdır. Normal şekliyle teheccüd namazı, gece belirli bir süre uyuduktan sonra kalkıp, sabah namazı vakti girmeden önce kılınan bir namazdır.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, teheccüd namazı menduptur.

Hanefi mezhebine göre, teheccüd namazı, en az iki, en çokta sekiz rekat olarak kılınır.

Şafii mezhebine göre ise, en az iki rekattir, fakat en çoğu için bir sınır yoktur.

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hemen her gece teheccüd namazına devam etmiş, bu konuda da özel tavsiyede bulunmuştur. Zira gösterişsiz yapılabilen en önemli ibadetlerden birisi de bu namazdır.

Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur;

“İnsan uyuduğu zaman kişinin ensesine üç düğüm atarak, her birinde; “Sana iyi uykular” der. Kişi uyanıp Allah’ın ismini anarsa bir düğüm, abdest aldığında ikinci düğüm, namaza durduğunda üçüncü düğüm çözülür.

Böylelikle huzurlu ve temiz bir nefs ile sabahlar. Bunları yapmadığı zamanda tembel ve pis bir nefs ile sabahlar.”
Buhâri, Müslim, Ebu Davud)

5-) Tesbih namazı:

Tesbih namazı, diğer namazlardan farklı olarak, kıraatle birlikte tesbih duasının da tekrarlanması suretiyle kılınan dört rekatlık bir namazdır.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, tesbih namazı menduptur.

Tesbih namazının belirli bir vakti yoktur. Kerahet vakitleri dışında her zaman kılınabilir. Hayatta en az bir defa da olsa tesbih namazı kılmak tavsiye edilmiştir.

Tesbih namazının cemaatle kılınması, her ne kadar caiz ise de, münferid olarak kılınması daha faziletlidir.

Tesbih namazı kısaca şöyle kılınır;

İlk önce niyet getirilerek tekbir alınır. Sonra Hanefiler subhaneke duasını, Şafiiler ise veccehtü duasını okurlar. Bu duadan sonra on beş defa;
“Subhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illalalahu vAllah-u ekber.”  Şeklindeki tesbih duası okunur. Euzü besmele çekilir ve normal olarak Fatiha ile zamm-ı sure okunur.

Sonra rukû’a gidilmeden önce, yukarıda belirtilen tesbih on defa okunur. Rukûa gidilir. Rukû’da üç defa;
“Subhane Rabbiye’l-Azim”okunur.

Rukû’dan kalkılıp,
“Rabbena ve leke’l-Hamd” denildikten sonra on defa tesbih duası okunur.

Normal olarak secdeye gidilir ve üç defa
“Subhane Rabbiye’l-A’la” duası okunduktan sonra on defa da tesbih duası okunur. İki secde arasında da on defa bu tesbih okunur. Tekrar tekbir ile ikinci secdeye gidilir ve birinci secdedekinin tekrarı yapılarak on defa tesbih duası okunur. Böylece tesbih namazının bir rekatı tamamlanmış olur.

Sonra kalkılır ve ikinci rekata, yine onbeş adet tesbih ile başlanır. Daha sonra da birinci rekatta olduğu gibi diğer rekatlarda kılınır ve sonunda normal selam ile namazdan çıkılır.

Görüldüğü gibi tesbih namazının her rekatinde, kıraat ve tesbihlerin dışında toplam yetmiş beş adet tesbih duası okunmuş olmaktadır.

İşte, bu fazla tesbihler dolayısıyla, bu namaza tesbih namazı adı verilmiştir.

Tesbih namazı, tek selam ile dört rekat olarak kılınabileceği gibi, ayrı ayrı selam ile ikişer rekat şeklinde de kılınabilir.


6-) Hacet namazı:

Hâcet namazı, dünya veya ahiret ile ilgili her hangi bir ihtiyacın karşılanmasını dilemek niyeti ile kılınan nafile bir namazdır.

Hanefi ve Şafii mezhebine göre, hacet namazı menduptur.

Hacet namazının belirli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında, gece ve gündüz her zaman kılınabilir.

Hacet namazı diğer namazlar gibi kılınır. Ancak, bu niyet ile kılınan namazdan sonra, Allah-u Zülcelal’e hamd etmek, verdiği ni’metlerden dolayı O’na şükretmek, Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat ve selam getirmek, daha sonra da söz konusu ihtiyacın karşılanmasını dilemek uygun olur.

Çünkü; Allah-u Zülcelal’e tam inanmış bir kalp, her türlü kötülükten arınmış bir dil ve meddi-manevi kirlerden temizlenmiş bir vücutla Allah-u Zülcelal’in huzuruna çıkarak namaz kılıp, ihtiyacın karşılanmasını O’ndan dilemek; şüphesiz ki Allah-u Zülcelal’in yardım kapısını açarak ilahi inayete sebeb olabilir.

Hacet namazı, diğer nafile namazlar gibi, kılınmakla birlikte, kıraat yönünden hafif bir farkla şu şekilde de kılınabilir.

Birinci Rekatın kıraat bölümünde, fatihadan sonra üç defa “Ayetü’l-Kürsi” okunur. İkinci rekatta da fatihadan sonra ihlas, felak ve nas sureleri arka arkaya okunur.

Hacet namazının, iki rekattan fazla kılınması halinde de üçüncü ve dördüncü rekatlarda, ikinci rekattaki kıraat tekrarlanır.

Namazın bitiminden sonra, Allah-u Zülcelal’e dua edilir ve samimi bir niyazla ihtiyacın karşılanması istenir.

Hacet duası:

Subhanallahi Rabbil arşil azim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Es’elüke musibati min külli ismin lâ tede’li zenben illâ şaferteh. Vela hemmen illâ ferecteh. Velâ haceten hiye leke rıdân illa kadayteha ya erhamerrahimin.”

Manası:

“Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Senden rahmetinin gereği olan iyi şeyleri istiyorum. Her günahtan selameti senden istiyorum. Bende bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bırakma. Rızana uygun olan bir biçimde hacetimi yerine getir. Ey merhametlilerin en merhametlisi.”

7-) İstihâre namazı:

İstihare lugatta “Hayr” kökünden türeme olup “hayr isteme” manasındadır. Istılahta ise; yapılmak istenilen bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair manevi bir işaret elde etmek için yapılan duaya denir.

Bu duadan önce istihare namazı denilen iki rekat namaz kılınır. Onun için Hanefi ve Şafii fıkıh kitaplarında şöyle denilmiştir;

İnsan kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işaret görmek isterse, yatacağı zaman iki rekat namaz kılar.

Birinci rekatta fatihadan sonra kafirun suresini, ikinci rekatta da fatihadan sonra ihlas suresini okuyup namazın sonunda da istihare duasını okur. Sonra da yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ tarafına yatar.

 

İstihare duası:

"Allâhümme İnnî estahîrüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdirü ve lâ akdiru ve ta'lemü ve lâ a'lemu ve ente allâmü'l-ğuyûb.

   Allâhümme! İn künte ta'lemü enne hâze'l-emre hayrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî. Fakdürhü lî ve yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta'lemü enne hâze'l-emre şerrün lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî. Fa'srifhü annî va'srifnî anhü. Va'kdür li'l-hayre haysü kâne. Sümme ardınî bih."

   Mânası:

“Yâ Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin için Senin dergâh-ı inâyetin) den ben, hayırlısını (bildirmeni) dilerim. Ve (hayırlı cihete) gücün yetiştiğinden, Sen' (in hazîne-i lûtfun) dan beni kudretlendirmeni dilerim. Yâ Rab! Hayırlı olan cihetin tebyîn ve takdîrini Sen'in o büyük fazl (ve kerem) inden isterim.

...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.039


View Profile
Re: Nafile Namazlar
« Posted on: 25 Kasım 2020, 22:12:01 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Nafile Namazlar rüya tabiri,Nafile Namazlar mekke canlı, Nafile Namazlar kabe canlı yayın, Nafile Namazlar Üç boyutlu kuran oku Nafile Namazlar kuran ı kerim, Nafile Namazlar peygamber kıssaları,Nafile Namazlar ilitam ders soruları, Nafile Namazlar önlisans arapça,
Logged
08 Nisan 2014, 13:48:16
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 17.342Site
« Yanıtla #1 : 08 Nisan 2014, 13:48:16 »

Sağolun Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
29 Mayıs 2014, 20:06:21
Pelinay
Bölüm Görevlisi
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 8.696


« Yanıtla #2 : 29 Mayıs 2014, 20:06:21 »

Esselamü aleykum; paylaşım için Mevlam razı olsun...Mevlam gücümüzün yettiğince farz namazların yanında nafileleri de eda edebilmeyi nasip eylesin.Mevlam nafilelerle Ona olan yakınlığımızı artırsın ve inşallah ahiretteki derecemizi de yükseltsin...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Mayıs 2015, 22:29:32
İkraNuR
Öğrenci Grubu
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3.427« Yanıtla #3 : 18 Mayıs 2015, 22:29:32 »

bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun.
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
18 Mayıs 2015, 22:32:55
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 26.152


« Yanıtla #4 : 18 Mayıs 2015, 22:32:55 »

Aleykümselam.Rabbim razı olsun paylaşımdan hocam.Rabbim nafile namazları kılan,Allahın hoşnutluğunu kazanan kullarından eylesin bizleri inşallah...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &