ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri > Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi?
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi?  (Okunma Sayısı 5826 defa)
22 Ağustos 2010, 01:58:06
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 22 Ağustos 2010, 01:58:06 »Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi?

 

İslâm temizliğe ne kadar önem vermişse, her iş ve ibâdette kolaylık sağlamaya da yer ayırmıştır. Kitabımızın baş kısmında ne­caseti giderme ve temizlik konularında bunun birçok misallerini görmek mümkün.

"Kolaylaştırın zorlaştırmayın; müjdeleyin bıkkınlık ve nefret vermeyin!" sözü Peygamber (a.s.) Efendimiz'e aittir.

Abdest nasıl bir ibâdet sayılıyorsa, gusül de öyle. Su bulunma­dığı veya suyu kullanma imkânı olmadığı zamanlarda kolaylık ol­sun diye dinimiz teyemmümü emretmiştir. Şüphesiz ki bunda bü­yük bir kolaylık söz konusudur. Seferi namazlar ve Şafiî mezhebine göre seferde "cem'u takdim" ve "cem'u te'hîr" hep bu kolaylığı yansıtmıyor mu?

Gusül çok yönlü bir ibâdettir: Bir yandan ruhu cilalamaya, bir yandan kalbe huzur vermeye, bir yandan sinir sistemini ve kan do­laşımını ayarlamaya, bir yandan temizliği sağlamaya ve en önemli­si de Allah ve Resulünün emrini yerine getirmeye yöneliktir. Haf­tada dört beş gün veya her gün gusletmesi gereken gür saçlı ve saç­lı ve saçları örgülü bir hanımı düşünelim. Saçlarının örgüsünü açması başlıbaşına bir külfet. Kaldı ki bir de bu kadının akşama ka­dar ardı arkası kesilmez işleri varsa... Onun için genel temizlik ya­pılırken elbetteki örgüleri çözüp yıkamak lüzumludur. Ama sık sık dinî bir vücubu yerine getirirken buna lüzum, görülmemiştir.

İlgili hadîsler:

Ümmu Seleme (r.a.)'dan yapılan rivayette, şöyle dediği bil­diriliyor:

"Ya Resûlellah! dedim. Doğrusu ben saçı sık örgülü olan bir kadınım. Cenabetten dolayı gusül için örgüleri çözeyim mi?"

Dîye sorduğumda Efendimiz şöyle buyurdu:

"Hayır, sadece başına üç defa ikişer avuç dolusu su dökmen, son­ra da bedenine suyu döküp temizlenmem sana yeter!"[336]

Ubeyd b. Umeyr'den yapılan rivayette, şöyle demiştir: Abdullah b. Ömer'in (r.a.) kadınlara guslederken saçlarını (örgülerini) çöz­melerini emrettiği haberi Hz. Aişe'ye (r.a.) ulaşınca hayretini ifade ederek dedi ki:

"Doğrusu hayret (ediyorum) İbn Ömer'e, kadın­lara guslettikleri zaman saçlarını çözmelerini emrediyormuş!. Onlara başlarını tıraş etmelerini emretmiyor mu? And olsun ki, benle Resûlullah (a.s.) Efendimiz bir tek kaptan su alıp guslederdik, ben başıma üç defa su dökmekten fazla bir şey yapmazdım..."[337]

"Kadın cenabetten dolayı guslettiği zaman saçların (ın örgüle­rini çözmez (veya çözmesin)!"[338]

Hz. Ali (r.a.)'den yapılan rivayette şöyle demiştir:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'den işittim buyurdu ki:

"Kim cenabetten bir kıl (kadar olsun) bir yeri bırakıp oraya su dokunmaz­ca, Allah üzerine ona ateşten şöyle şöyle yapması (bir hak olur)."[339]     

Hz. Ali devamla diyor ki: İşte bundan sonra saçlarıma düşman olmaya başladım..

Ebu Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Şüphesiz ki her kılın altında cenabet vardır. O halde saçları yıkayın ve teni iyice temizleyin!"[340]

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1- Çok saç ve örgülü saç kadınlara mahsustur. O bakımdan onlar guslederken örgülerini çözmelerine gerek yoktur. Sadece baş­larına üç defa ikişer avuç dolusu kadar su dökmeleri yeter.

2- Erkeklerin saçlarını kadınlar gibi uzatması ve saçlarını ör­gülü hale getirmesi mekruhtur. O bakımdan erkekler guslederken saçlarını iyice yıkamakla emrolunmuşlardır.

3- Guslederken tenin her tarafını yıkamak farzdır. Az bir ku­ru yerin kalması, guslün    tamamlanmadığına delâlet eder ve kişi bunun farkında olduğu halde o yeri yıkamaz, yani su dokundurmazsa gusletmiş sayılmaz. Farkında değilse bir şey gerekmez.

Hadislerin ışığında müctehid imamların görüş, istidlal ve ihticacları:

a) Hanefîlere göre:

Guslederken suyu saç ve sakalın arasına ve dibine ulaştırmak vâcibdir. Aynı zamanda kadının da saçları çözük ise suyu iyice ara­larına nüfuz ettirmesi vâcibdir. Nitekim aynı hususu Fakiyh Ebu Cafer el-Hendavanî de belirtmiştir. Çünkü bu durumda kadının, su­yu saçlarının arasına külfetsiz ulaştırması mümkündür. Saçları ör­gülü olduğu zaman, suyu aralarına ulaştırmak vâcib midir? İleri gelen fakiyhlerin bu meselede görüşleri farklıdır: Kimine göre vâ­cibdir, çünkü Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, "her kılın altında cenabet vardır, o halde saçları ıslatın, teninizi iyice paklayın!" buyurmuştur. Kimine göre ise, vâcib değildir. Bu, aynı zamanda Şeyh İmam Ebubekir b. Fazl el-Buharî'nin ihtiyar ettiği görüştür. Çünkü Ümmü Seleme'nin Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'den, "Ben saçı gür ve örgülü bir kadınım, guslederken saçlarımı çözeyim mi?" diye sorması, Efendimiz'in de "Başına ve bedeninin geri kalan kısmına su dök, bu su saçın altına ulaşırsa, sana yeter..." diye cevap vermesi gusülde saç­ları çözmenin vâcib olmadığına delâlet etmektedir [341]

b) Şâfiîlere göre:

Gusülde bedenin dış kısmının tamamını yıkamak farzdır. O ka­dar ki, tırnakları, saçları sık ve gür bile olsa saçların deriyle bitiş­tiği kısımları, kulak kıvrımlarını ve otururken aldığı vaziyete göre edep yerlerini yıkamak bedenin dış kısmına girer.[342]

Abdurrahman el-Cezirî ise, Şâfiîlerin görüşünü şöyle açıklıyor: "Bedenin zahirini kapsar şekilde yıkamak, beden üzerindeki mev­cut kılları da içine alır. Saçların ister seyrek, ister sık olsun, yıkama hususunda fark etmez, iç ve dışlarına suyun girmesi gerekir. Öyle ki suyun kılları arasına girmesi vâcibdir. Ancak sık ve gür kılların temas kurduğu deriye ulaşması şart değildir. Çünkü bunda meşakkat söz konusudur. Ayrıca suyun geçmesine engel teşkil ettiği tak­dirde kadınların örgülü saçlarını çözmeleri de vâcibdir. Bu hususta erkekle kadın arasında fark yoktur. Saçlar fazlasıyla sık olup bir bakıma keçe gibi girift bir halde ise, o takdirde gusülde suyun on­ların içine ulaşması vâcib değildir. Sadece meşakkatsiz suyun ulaş­tığı yerleri dikkate alıp yıkamak gerekir. O kadar ki, bu düzeyde bedende azıcık yıkanmadık yer kalırsa, gusül hükümsüz olur.[343]

c) Hanbelîlere göre:

Saçların ister seyrek, ister sık ve gür olsun başın derisini de gusülde yıkamak vâcibdir. Bunun gibi bedendeki kılların altını, ör­neğin sakalın temas kurduğu cildi yıkamak da böyledir.

Hanbeliler bu meselede Hz. Esma'dan ve bir de Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edilen hadîslerle istidlal etmişlerdir.

Bedendeki sarkan kılların, sarkık kısmını yıkamak gerekir mi? Çeneyi aşan sakal, kulak yumuşağını aşan saç ve benzeri kılların sarkan kısmının yıkanıp yıkanmayacağı hakkında iki görüş vardır: Yıkanması vâcibdir. Bu Hanbelilerin ve Şâfiîlerin kavlidir. "Her kılın altında cenabet vardır..." mealindeki hadîsle istidlal etmişlerdir. Vâcib değildir. Bu, Ebû Hanîfe'nin kavlidir. "Başına üç defa iki avuç dolusu su dökmen.........  sana yeter,"  mealindeki hadîsle de bunlar istidlal etmiştir.[344]

d) Mâlikilere göre:

Bedeni ve bedendeki bütün kılları kapsarcasına yıkamak farzdır. Saç ve sakal iyice hilâllanır, suyun alta geçmesi sağlanır, ka­dınların örgülerine gelince, bunlar üç veya daha fazla ise ve her biri ip veya benzeri bir şeyle bağlanmışsa, çözülmesi herhalde vâcibdir. Üçden az olup iple bağlanmışsa, veya ipsiz örülmüş vaziyette ise çözülmesi vâcib değildir. Çünkü bu durumda suyun alta nüfuz etmesi mümkündür. Örgü çok sık ve kalınca olur da suyun alta geçmesine engel olursa, o takdirde çözülmesi vâcibdir.

Düğünlerde gelin olacak kızın saçlarına güzel kokular sürülmüş ve bir takım takılar takılmışsa, o takdirde gusletmesi gerektiği zaman, başını yıkaması gerekmez, sadece ıslak elle meshetmesi bu mezhebe göre yeterlidir. Hattâ bedenin muhtelif yerlerinde güzel koku, takı ve benzeri şeyler bulunuyor da çıkarılması sıkıntı meydana getiriyorsa, teyemmüm etmekle yetinir.[345]

932  no'lu Ümmu Seleme hadîsi hakkında Tirmizî "hasen-sahîh" kaydını koymuştur. Ancak ayhali sona erip yıkanması gereken kadının örgülü saçlarını açıp iyice yıkaması, yani guslederken hem bedenini, hem de saçlarını iyice temizlemesi vâcibdir. Sadece başına iki avuç dolusu su dökmek yeterli değildir. Çünkü en az bir haft­adan beri ayhali devam eden ve bu arada yıkanmayan kadının durumuyla, sık sık cenabetten dolayı gusleden kadının durumu çok farklıdır. Birincisinin iyi bir temizliğe ihtiyacı vardır. O bakımdan hayız ve nifas kanı kesilince gusleden kadının saçlarını iyice yıkaması, örgülü kısmı varsa onları çözmesi emredilmiştir. Bu mes'elenin önemine binâen fukahadan    bazısı özel bir fasıl açıp konuya açıklık ve ağırlık kazandırmıştır.

933 no'lu İbn Ömer ve Hz. Aişe hadîsine gelince, bu iki fakiyh birbirine zıd gibi sanılan iki görüş ortaya koymuştur. Burada iki ihtimâl söz konusudur. Ya İbn Ömer'e, Hz. Aişe'nin (r.a.) ve o ma­nada olan hadislerin ulaşmadığı söz konusudur; ya da bu onun ictihadıdır. Üçüncü bir ihtimal daha ortaya koyanlar olmuştur, o da İbn Ömer'in bu emri istihbab anlamında kullandığıdır.

Her şeye rağmen Hz. Aişe'nin rivayeti tercih edilir, çünkü bu hususta daha fazla bilgiye sahiptir.

935 no'lu Hz. Ali (r.a.) hadîsine gelince: İbn Hacer bunun is­nadının sahîh olduğunu belirtmiştir. Aynı hadîsi Ebû Dâvud ve İbn Mâce, Hammad rivayetinden tahrîc etmişlerdir. Ama ilim adamla­rından bir kısmı bu hadîsin, mevkuf olduğunu, yani Hz. Ali'ye (r.a.) kadar uzanıp orada kaldığını söylemiştir. İmam Nevevî'ye göre, za­yıftır. Râvilerden Atâ' b. Sâib'in zayıf olduğu söylenir. Nitekim Zehebî bu zatın ömrünün son yıllarında bunadığına dikkatleri çekerek onun hakkında İmam Ahmed'in şöyle dediğini nakletmiştir: "Atâ'dan önceleri işitilen hadîsler ve rivayetler sahihtir, sonraları ise de­ğildir", itibar edilmez. Yahya b. Maîn ise, "Onun hadîsiyle ihticac edilmez" demiştir. Ebû Hatim de aynı görüştedir, yani bunamadan önce kendisinden işitilenler sahihtir, ondan sonraki...
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.033


View Profile
Re: Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi?
« Posted on: 25 Mayıs 2019, 00:23:14 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? rüya tabiri,Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? mekke canlı, Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? kabe canlı yayın, Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? Üç boyutlu kuran oku Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? kuran ı kerim, Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? peygamber kıssaları,Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi? ilitam ders soruları, Guslederken Saç Örgülerini Çözmek Gerekir Mi?önlisans arapça,
Logged
05 Şubat 2019, 15:33:29
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.569


« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2019, 15:33:29 »

Esaelamu aleykum. Usulüne uygun olarak gusul eden kullardan olalim. Gusul abdest alınırken saç örgüsünü açmak gerekmez.üç kere başa su dökmek yeterlidir.Rabbim razı olsun paylasimdan kardeşim. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Şubat 2019, 05:08:01
Sevgi.
Dost Üye
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 14.222« Yanıtla #2 : 06 Şubat 2019, 05:08:01 »

Aleyküm Selam. Rabbim bizleri adaba uygun olarak gusleden kullardan olmayı nasip etsin.  Bilgiler için Allah razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
06 Şubat 2019, 19:11:07
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.416Site
« Yanıtla #3 : 06 Şubat 2019, 19:11:07 »

Ve Aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &