ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > Ahkam Hadisleri > Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat  (Okunma Sayısı 3585 defa)
24 Ağustos 2010, 18:20:08
Zehibe

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 31.682Site
« : 24 Ağustos 2010, 18:20:08 »Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat

 

Eti helâl olan hayvanların teri ve salyası necis sayılmadığı gi­bi, sidikleri de necis sayılmamıştır. İslâm, faydalı olanı helâl ve mü­bah kılar; zararlı olanı haram ya da mekruh sayar, kaidesinden hareketle eti yenen hayvanların sütünde besleyici maddeler ve şi­fâ bulunduğunda şüphe yoktur. Bazı hastalıklar için sidiklerinde de şifâ vardır.

Önce ilim adamlarına mesned kabul edilen ilgili hadisi nak­ledelim, sonra da gereken açıklamayı  yapalım.

Enes b. Mâlik (r.a.)'den yapılan rivayete göre, diyor ki:

"Ukül veya Ureyne kabilesinden ondan az bir gurup insan Medine'ye gel­diler, (ama) Medine'de kalmaktan hoşlanmadılar. Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, (onların yakalandıkları karın ağrısını ve sindirim bo­zukluklarını dikkate alarak) onlar için sütü olan dişi develeri em­retti ve (Medine'den dışarı) çıkmalarını, o develerin sidiklerinden ve sütlerinden içmelerini tavsiye buyurdu."[140]

Ayrıca Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in onlara: "Koyun ağılında namaz kılınız!" buyurduğu rivayeti de vardır.[141]

Bunu kuvvetlendiren diğer iki hadîs ise şöyledir:

"Müslümanlar develerin sütleri ve sidiklerîyle kendilerini teda­vi ederlerdi."[142]

"Şüphesiz ki develerin sidiklerinde ve sütlerinde şifâ vardır!"[143]

Hadîslerin delâlet ettiği açık anlatımdan şu hükümler anlaşıl­maktadır:

1- Deve sütünde şifa vardır. Özellikle, sindirim sistemi bozuk olanlar için çok yararlıdır.

2- Yine karın ağrısı ve bozulan sindirim sistemi için deve si­diği yararlıdır.

3- O halde deve sidiği necis değildir.

4- Diğer eti yenen hayvanların sidiği buna kıyas edilir. Hadîslerin ışığında müctehid imamların istidlal ve ihticacları:

a) Hanefî'lere göre, eti yenen hayvanların sidiği "necaset-i hafife" kısmına girer. At'ın sidiği de öyle. Bunların dokunduğu el­bise veya bedene bakılır, elbisenin veya bedenin dörtte birinden az kısma dokunmuşsa, namaza engel değildir; dörtte birine veya faz­lasına dokunmuşsa, yıkanması gerekir.[144]

Çünkü İmam Ebû Hanîfe'ye göre, galiz necaset hakkında nass vârid olan pisliktir. Hafif necaset ise, taharet ve necaseti hakkında iki nassın taaruz ettiği şeydir. Eti yenen hayvanların sidiği hakkında iki ayrı nass bulunduğunu dikkate alan imam, bunu hafif necaset bölümüne sokmuştur. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre, galiz necaset, üzerinde ittifak edilenidir. Hafif necaset, üzerinde ilim adamlarının ittifak etmediğidir.[145].

b) Mâlikî'lere, Hanbelî'lere ve Şafiî'lerden İbn Huzeyme, İbn Münzir ve İbn Hibban'a göre,  eti yenen hayvanların sidiği temizdir. Nitekim İmam Nahaî ve İmam Evzaî de aynı görüştedirler.

Bu konuda nass sadece deve sidiği hakkında varid olmuşsa da diğer eti yenen hayvanlar buna kıyas edilerek hükme bağlamıştır...[146]

c) İbn Teymiye, "Ashab-ı Kirâm'dan hiçbiri deve disiğinin necis olduğunu söylememiştir" diyerek diğer üç müctehid imamla birleşmiştir.[147]

d) İbn  Münzir, "deve sidiği sadece Ureyne kabilesine men­sup bir grup insana has bir hükümdür" diye iddia eden olursa, isabet etmiş olur; çünkü  hasâis ancak delil ile sabit olur, diye­rek görüşünü belirtmiştir.

Şevkanî de eti yenen her hayvanın sidiğinin temiz olduğunu söyleyerek üç mezhebin görüşüne katılmıştır.[148]

Haramda şifâ yoktur:

Haramda şifâ bulunmadığı, genel kaidelerden biridir. Çünkü Allah ve Peygamberi içinde cidden şifa bulunan bir nesneyi haram kılıp yasaklamaz. Bazı haram maddelerde şifa arayanlar veya id­dia edenler hep aldanmışlardır. Ancak unutmamak gerekir ki, ha­ramda hiç şifâ yoktur, demiyoruz, belki şifa olacak bir yanı bulu­nabilir, ama zararlı yanı çok daha büyük ve tehlikelidir. Az hayr için çok şerre gidilmez. Az şerden dolayı çok hayr terkedilmez.

Eğer deve sütü ve sidiğinde şifadan ziyâde zarar ve şer bulun­saydı, herhalde Resûlüllah (a.s.) Efendimiz, sindirim sistemleri iyi­ce bozulup hastalanan o bedbaht adamlara tavsiye etmezdi.

Nitekim Süveyd el-Hadremî'den yapılan rivayete göre, demiş­tir ki:

"Resûlüllah (a.s.) Efendimiz’e,

"Ya Resûlellah! Gerçekten bizim bulunduğumuz bölgede çeşitli üzümler var ki, biz onları sı­kıp (içki yaparak) içiyoruz" (devam edelim mi?)

"Hayır!.." diye buyurdu. Ben tekrar müracaat ettim, O yine:

"Hayır!.." buyurdu. Ben,

"Ya Resûlellah! Doğrusu biz o sıkılan (içkiyle) hastamıza şifa arıyoruz" dedim. Buyurdu ki:

"O hastalıktır, şifâ değildir..."[149].

Nitekim Abdullah  (b. Ömer) (r.a.) şöyle demiştir:

"Allah murdar şeyde veya haram kıldığı mesnede şifa mey­dana getirecek değildir."

Hz. Ayşe (r.a.) validemiz de şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım! şa­rapta (alkollü maddelerde) şifa arayana sen şifa verme!.."[150]

İbn Abbas (r.a.)'dan yapılan rivayete göre, Resûlüllah (a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ki develerin sütlerinde ve sidiklerinde ciğer ve karın hastalığına karşı şifâ vardır."[151]

Deve sidiği hakkında vârid olan diğer hadîsler ve aralarındaki (nuans) farkları:

Bu konuda Müslim'in Câbir b. Semure'den, Ebû Davud'un el-Berâ'dan rivayet ettikleri hadîs hakkında Ahmed b. Hanbel, İshak ve İbrahim şöyle demişlerdir:

"Bu babda sahih olanı, Bera' b. Âzıb'ın ve Câbir b, Semure'nin hadîsleridir." Nitekim; deve sidiğinin te­miz olduğunu kabul edenler, bu iki hadîs ile istidlal etmişlerdir.

Darekutni'ye göre, sözü edilen iki hadîsle birlikte, "Eti yenen hayvanın sidiğinde bir sakınca yoktur..." mealindeki hadîsle istid­lal edilmiştir. Ancak bu son hadîsin râvileri arasında Amr b. el-Hüseyn bulunuyor ki, bu zât oldukça zayıftır. Ezdi de onun zayıf olduğuna kaildir.

İlim adamları deve sidiği hakkında hayli farklı görüşler, kıyas­lar ve yorumlar ortaya koymuşlardır. Kimine göre, Resûlüllah (a.s.) Efendimiz her türlü habis (haram ve murdar) ilâcı yasakla­mıştır. O halde bir şeyin ilâç olarak kullanılmasının yasaklanması onun necis olduğunu gerektirir; mübah sayılması ise helâl olduğu­nun lüzumunu belirtir. Deve sidiğinin tedavide kullanılmasının mübah kılınması onun temiz olduğunun delilidir. Sonuç olarak, eti yenen hayvanların sidiği deve sidiğine kıyasla temizdir.

Kimine göre ise, böyle bir mantıksal kıyas ihtiyari hallerle il­gilidir; zarurî hallerde ise, mahzurlu şeyler mübah sayılır Deve sidiğiyle tedavi cihetine gidilmesi, zarurî hallerle ilgilidir; çünkü o gün için o grup hasta insanı başka bir şeyle tedavi etme imkânı mevcut değildi. O halde eti yenen hayvanların sidiği deve sidiğine kıyas edilerek temiz sayılır.

Birinci görüş ve yorum ağırlık kazanmıştır. Müctehid imamla­rın çoğu hadîslerin sıhhatini dikkate alarak istidlalde bulunarak de­ve sidiğinin temiz olduğuna kail olmuşlardır. Nitekim az yukarıda onların görüş ve istidlallerini açıklamış bulunuyoruz.

Bugün için üzerinde durulacak tek şey, deve sidiğinin kimyevî tahlilinin yapılması, sindirim sistemi üzerindeki olumlu te'sirlerinin ortaya çıkarılmasıdır...

 
Çıkarılan Hükümler:

 

1- Deve sidiği tedavide kullanılabilir.

2- Eti yenen diğer hayvanların sidiği ise tedavide kullanılma­sa bile necis sayılmaz.

3- Deve sütünün mide hastalıklarına iyi geleceği, Resûlüllah'ın (a.s.) tavsiyesi cümlesindendir.

4- İmam Ebû Hanîfe ve bazı arkadaşlarına göre, deve sidiği dahil olmak üzere eti yenen hayvanların sidiği hafif necaset kap­samına girer. Dokunduğu kısmın dörtte birinden az bir yeri kaplı­yorsa, namaza engel sayılmaz, dörtte bir miktarını buluyor ve aşı­yorsa, engel sayılacağından yıkanması gerekir.

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.033


View Profile
Re: Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat
« Posted on: 22 Mayıs 2019, 00:10:10 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat rüya tabiri,Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat mekke canlı, Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat kabe canlı yayın, Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat Üç boyutlu kuran oku Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat kuran ı kerim, Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat peygamber kıssaları,Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsat ilitam ders soruları, Eti Yenen Hayvanların Sidiğiyle İlgili Ruhsatönlisans arapça,
Logged
08 Şubat 2019, 16:18:20
Ceren
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 24.549


« Yanıtla #1 : 08 Şubat 2019, 16:18:20 »

Esselamu aleykum. Rabbim bizleri her konuda ıslamın izin verdiği şekilde yaşayan kullardan eylesin inşAllah. ..
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
09 Şubat 2019, 14:06:50
Mehmed.
Görevli Sorumlusu
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 15.392Site
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2019, 14:06:50 »

Ve aleykümüsselam Rabbim paylaşım için razı olsun
[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı

Hizmet nimettir.
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &