ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans

๑۩۞۩๑ Açık Öğretim & İlitam Dunyasi ๑۩۞۩๑ => Açık Ögretime Giriş => Konuyu başlatan: Zehibe üzerinde 15 Nisan 2009, 13:33:05Konu Başlığı: Öğrenci Katkı Payı Ve Öğretim Giderlerinin Tahsil Ve İade Esasları
Gönderen: Zehibe üzerinde 15 Nisan 2009, 13:33:05
AÇIKÖĞRETİM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1.Öğrenci katkı payları ders sayısı ve dönem süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler hariç çeşitli sebeplerle kaydını dönem usulü uygulayanlarda en az iki yarıyıl yıl esası uygulayanlarda en az bir öğretim yılı süre ile donduran öğrencilerden kayıtlarını dondurdukları o yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.
2.İlgili öğretim yılında öğrencilerin ilk kez bir programa kesin kayıt işleminden sonra herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde öğretim gideri ve katkı payı iadesi yapılmaz öğretim giderini ve katkı payını yatırmış fakat kesin kaydını tamamlamamış adaylara katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
3.Herhangi bir nedenle mükerrer ve/veya fazla ödeme yapılması halinde ödenen fazla tutar iade edilir.
4.Katkı payı ve/veya öğretim giderinin I. taksidini yatıran öğrenciler bu ödemelerin yıllık olması nedeniyle II. taksit ödemelerinden önce herhangi bir nedenle ilişkilerinin kesilmesi halinde II. taksit tutarı kadar borçlu olurlar. (İlk yarıyıl sonunda mezun olanlar hariç.) Bu borç ödeme tarihine kadar hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
5.Ara sınıflarda katkı payı ve öğretim giderini yatırmış fakat kaydını tamamlamamış öğrencilere hiçbir iade yapılmaz.
İdari kararla bir programın açılmamasına karar verilmesi veya sadece idari kusura dayalı bir kayıt yapılması halinde fazla alınan katkı payı ve öğretim gideri iade edilir.
6.Katkı payını ödedikten sonra Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamında şehit çocuğu olduğunu belgeleyen öğrencilere katkı payı iade edilir öğretim gideri iade edilmez. Bunun dışında hiç kimseye hiç bir nedenle diğer öğrencilerden farklı uygulama yapılmaz.
7.Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkı payı % 100 fazlası ile alındığından Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra diğer yükseköğretim kurumundan ilişiğinin kesildiğini belgeleyenlerden (mezun olanlar hariç) o yıl % 100 fazla olarak alınan miktar iade edilmez ancak izleyen öğretim yılından itibaren normal katkı payı alınır. 8.Açıköğretim sistemi ile eğitim yapan Fakültelere 'ikinci üniversite' kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra örgün programdan ilişkisini kesenler (mezun olanlar hariç) izleyen öğretim yılından itibaren normal katkı payı tutarını öder.
9.Katkı kredisi almaları kesinleşmemiş öğrencilerin yatırmış oldukları katkı payı taksitleri iade edilmez
10.Katkı kredisine başvurduğu için kayıt sırasında ödeme yapmayan ve bu başvurusu sonuçlanmadan herhangi bir nedenle ilişkisi kesilen öğrenciden ilişkisi kesildiği tarihte katkı payı tutarı yıllık olarak tahsil edilir.
11.Üniversiteye ilk kez kayıt hakkı kazanıp aynı zamanda katkı kredisi başvurusu yapanlardan katkı payı talep edilmez. Ancak bu öğrencilerden Üniversite Yönetim Kurulunca arttırılan miktar kayıt anında tahsil edilir. Kredi talepleri kabul edilmeyenlerden veya kredi listeleri kesinleşmeden okulla ilişkisi kesilenlerden önceki dönem veya dönemlere ait katkı payları ilan edilen süre içerisinde yatırılması durumunda gecikmeden dolayı faiz istenmeksizin tahsil edilir.
12.İade talebinin iadeyi doğuran işlemden itibaren iki ay içinde yapılması zorunludur. Süresinde yapılmayan ve öğrencinin banka hesap numarasının belirtilmediği iade talepleri değerlendirmeye alınmaz. Her ay gelen iade talepleri izleyen ayda değerlendirilir ve uygun bulunan iadeler o ay içerisinde ödenir. Bankaya gönderilen bedeli bankanın bekleme süresi içerisinde almayan öğrencilere iade yapılmaz.
13.Yukarıda sayılmayan herhangi bir durumla karşılaşıldığında uygulamaya esas olmak üzere Rektörlüğe yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
14.Öğrencilerden alınması gerekli katkı payı ve öğretim giderlerinin tahsil işlemlerinin mevzuata uygun şekilde yapılmaması sonucunda oluşacak kamu zararı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faizi ile birlikte sorumlulardan tahsil edilir.
15.Bu esaslar 01.03.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Önceki tarihlerde bu konuyla ilgili alınmış her türlü idari karar yürürlükten kaldırılmıştır.
__________________