ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > 7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler > Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri  (Okunma Sayısı 873 defa)
28 Mart 2011, 18:42:57
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 28 Mart 2011, 18:42:57 »ALTINCI BÖLÜM
 
BAYRAM NAMAZLARI BÖLÜMÜ [23]

 
1. Kadınların, Bayramlarda Namazgaha Gitmelerinin Ve Hutbe Dinlemelerinin Mubah Olması

 

109. Ümmü Atiyye (ranhâ)'dan rivayet edilmiştir:

Peygamber (s.a.v), bize, akıl-ergenlik çağına giren ve girmeyen genç kızların bayram namazlarına gitmemizi ve hayızlı kadınların ise Müslümanların namazgah (namaz kıldıkları yer) den ayrılmalarını em­retti.[24]

Başka bir rivayet ise şu şekildedir:

Bize, namaz yerine çıkmamız ve hayizlıları, (evlenme çağı geldiği halde henüz evlenmemiş) genç kızları ve perde ehli genç kızları çıkarma­mız emredildi.

(Hadisin ravisi) Ibn Avn, (şüphe ederek): Yada perde sahibi olan genç kızları' dedi.

Hayızh kadınlara gelince, onlar; Müslümanların cemaatında ve (topluca yaptıkları) dualarında hazır bulunurlardı, (Fakat) Müslüman­ların namaz kıldıkları yerden biraz ayrı dururlardı.[25]

Buhârî, Ibn Sîrîn'den naklen şöyle der: "Ümmü Atiyye: 'Resulullah (s.a.v)'in bu sözü (söylediğini) işittim' dedi.[26]

Başka bir rivayette ise, Ürnmü Atiyye şöyle der:

"Biz kadınlara, bayram günü namazgaha çıkmamız, hatta bulundukları ev köşelerinden bakire kızlara ve hayızh kadınlara varıncaya kadar namaz kıldıkları yere çıkarmamız emredilirdi.

Kadınlar, erkeklerin arka tarafında olurlar, onların tekbir getirmelerine uyup tekbir getirirler ve onların dualarıyla birlikte dua ederlerdi. Onlar, bu bayram gününün bereketini ve paklığını (günahlardan temizlenmeyi) umut ederlerdi.[27]

Konu ile ilgili diğer bir rivayette ise, Ümmü Atiyye şöyle der:

"Biz, bayramlarda, örtülü hanımlar ve bakire kızlarla birlikte (namazga­ha) çıkmaya emrolunurduk. Hayızlılar da, (bizimle birlikte bayram günü na­mazgaha) çıkardı. Fakat cemaatın arkasında bulunup cemaatla birlikte tekbir

alırlardı. [28]

Yine konu ile ilgili başka bir rivayette, Hafsa bint. Sîrîn'in şöyle söylediği nakledilmiştir:

Biz taze kızlanmızı, (bir rivayette: Evlenme çağı geldiği halde henüz ev­lenmemiş genç kızlan) bayram gününde, (namazgaha) çıkmalarına engel olurduk.

Basra'ya bir kadın gelip Halef oğullarının kasrına indi. Ben de, o kadının yanma geldim. O kadın, kız kardeşinin kocasının, Peygamber (s.a.v)'le birlikte on iki gazvede bulunduğunu, kız kardeşinin de bizzat bunlardan altı gazvede kocasıyla birlikte bulunduğunu, onun:

Biz, hastalara bakıyor ve yaralılara ilaç yapıyorduk' dediğini riva­yet ettikten sonra dedi ki: Kız kardeşim:

Ey Allah'ın resulü! Bizden herhangi bizden herhangi birimizin cilbabı (örtünecek dış elbisesi) olmazsa, (namazgaha) çıkmamasında bîr sakınca var mıdır?' diye sormuştu. Resulullah (s.a.v):

Diğer bir kadın arkadaşı, kendi cilbablanndan birini ona giydi­rip bu kadın hayr (meclislerin) de ve müminlerin duasında hazır bu-I un­sun buyurmuştu.

Hafsa bînt. Şîrîn (devamla) şöyle der: Ümmü Atiyye, buraya geldiğinde, ben, onun yanına gelip:

Böyle böyle buyurduğunu sen Peygamber (s.a.v)'den işittin mi? diye sordum. Ümmü Atiye:

Babam, ona feda olsun! Evet, işittim' dedi.

(Ümmü Atiyye, ne zaman Peygamber (s.a.v)'i ansa, muhakkak 'babam ona feda olsun' derdi.) Peygamber (s.a.v):

Perde ehli genç kızlar (hadisin ravisi Eyyûb, bu konuda, tereddüt edip) yada (evlenme çağı geldiği halde henüz evlenmemiş) genç kızlar ile perde ehli genç kızlar ve hayızlı kadınlar, namazgaha çıksınlar. Hayızh kadınlar; namazgahtan biraz uzakta dursunlar. (Fakat) hayr (meclis­ler in) ve müminlerin duasında hazır bulunsunlar' buyurdu. Hafsa (devamla) der ki: Ben, Ümmü Atiyye'ye:

Hayizlılar da mı (namazgaha çıkıyordu)?' diye sordum. Ümmü Atiyye:

Evet! Bu hayızlı kadınlar, Arafat'ta ve filan filan yerde hazır bu­lunmuyorlar mı?' diye cevap verdi. [29]

Yine konu ile ilgili diğer bir rivayette, Ümmü Atiyye şöyle der:

Resulullah (s.a.v), bize; Ramazan ve Kurban bayramlarında, genç kızla­rı, hayızlı kadınları ve perde ehli genç-kızları, (namazgaha) çıkarmamızı, fakat hayızlı kadınların İse; namaz (kılınan yer)den biraz uzak durmalarını, hayr (meclislerin)de ve müminlerin duasında hazır bulunmalarını emretti. [30]

Bu hadis(n bu şekildeki metinlerin)i, Buhârî ile Müslim rivayet etmiştir.

Tirmizî'nin rivayeti ise şu şekildedir:

Resulullah (s.a.v); bakireleri, (evlenme çağı geldiği halde henüz evlen­memiş) genç kızları,[31] perde ehli genç kızları [32] ile hayız olan kadınları bay­ram (namazların)a çıkarırdı.[33] Fakat hayız olan kadınlar, namazgahtan uzak durup (sadece) Müslümanların dualarına katılırlardı.[34] Kadınlardan biri:[35]

Ey Allah'ın resulü! (Biz) kadınlardan birinin bayrama yerine çı­kacak) cilbabı (örtünecek dış elbisesi) yoksa, (o zaman o kadın ne yapsın?)' diye sordu. Resululİah (s.a.v):

Kız kardeşi (arkadaşı), cilbablarından bîrini ona (emaneten) ödünç versin' buyurdu.[36]

Ebu Davud'un bir rivayeti de, Tirmizî'nin bu rivayetine benzemektedir. Fakat bu rivayette, "bakireler ve (evlenme çağı geldiği halde henüz ev­lenmemiş) genç kızlar" ifadeleri yer almamaktadır.[37]

Ebu Davud'un başka bir rivayetinde, Ha­yız olan kadınlar, Müslümanların namazgahından biraz uzakta dururlardı" ifadesine yer verilmiş, fakat "elbise" konusuna değinilmemiştir. [38]

Yine Ebu Davud'un başka bir rivayetinde, Ümmü Atiyye şöyle der:

Hayızlı kadınlar, cemaatin arkasında durup onlarla birlikte tekbir alırlardı. [39]

Yine Ebu Davud'un konu ile ilgili başka bir rivayeti de şu şekildedir:

Resululİah (s.a.v), Medine'ye gelince, Ensar'ın kadınlarını bir evde top­ladı. Bunun üzerine bize Ömer ibnu'I-Hattâb'ı gönderdi. Ömer, kapının ya­nında durup bize selam verdi. Biz de onun selamına karşılık verdik. Daha sonra Ömr

Ben size Resulullah (s.a.v)'in elçisiyim. dedi. Ve bize evlenme çağı­na gelen genç kızlar ve hayızlı olan kadınlarla birlikte iki bayram (nama­zın) a çıkmamızı, (fakat) Cumaya ise gitmememizi emretti. Cenazelerin peşinde gitmemizi de yasakladı. [40]

Nesâî'nin rivayetinde ise, Hafsa bint Şîrîn şöyle der:

Ümmü Atiyye, Resululİah (s.a.v)'i her andığında mutlaka:

Babam ona feda olsun' derdi. Ona:

Böyle dediğini (hiç) Resululİah {s.a.v)'den duydun mu?' diye sor­dum. O da:

Evet! Babam ona feda olsun. Genç kızların, perde ehli genç kız­ların ve hayızlı kadınların bayram (namazın)a gitmelerini, (orada) hayr (meclislerin)e ve Müslümanların duasına katılmalarını, (fakat) hayızlı kadınların; namazgahtan biraz uzak durmalarını emretti. [41]


[23] Müslümanların, birisi Ramazân'dan sonra "Fıtr Bayramı" ve diğeri de Zİlhicce'nin 10. gü­nü başlayan "Kurban Bayramı" olmak üzere iki bayramı vardır.

Bu bayramlarda kılman özel bir namaz vardır. Bu namazın meşruiyetinde bütün alimler grüş birliğine varmış olmakla birlikte, hükmünde ihtilaf etmişlerdir.

Bayram namazları; Hanbeliiere göre farz-ı kifaye, Hanefilere göre vacip, diğer alimlere göre ise sünnettir.

Vacib oluşuna kail olan Hanefilere göre; kendisine Cuma namazı olanlara bayram na­mazı vaciptir. Eda yönünden Cuma ve Bayram namazları arasında bir benerlik mevcut­tur. Her ikisi de cemaatle kılınır. Her ikisi de ikişer rekattir ve hutbeleri vardır. Ancak cu­manın hutbesi, Hanefilere göre vacip olup namazdan önce hutbe verilir. Bayram namaz­larının hutbeleri ise, sünnet olup namazdan sonra hutbe okunur. Cuma namazından fark­lı olarak Bayram namazlarında "zaid tekbirler" vardır. Bu namazın kılmış şekli, ilmihal ve fıkıh kitaplarında mevcuttur, (ç)

[24] Buhârî, İydeyn 15, 20; Müslim, İydeyn 10-12 (890); Ebu Dâvud, Salât 238-241 (1136, 1137, 1138, 1139); Tirmİzî, Cum'a 36 (539, 540); Nesâî, İydeyn 3, 4; İbn Mâce, İkâme 165 (1307, 1308); Ahmed b. Hanbei, 5/84, 85

[25] Buhârî, Salât 21

[26] Buhârî, Salât 2

[27] Buhârî, Salât 12

[28] Müslim, İydeyn 11 (890)

[29] Buhârî, İydeyn 20

[30] Müslim, İydeyn 12 (890)

[31] Seldiği halde henüz evlenmemiş kız manalarında kullanıldığı belirtilir, (ç)

[32] Perde ehli genç kızlar"dan maksat; evin bir köşesinde bakire kızlar için perdelerle ay­rılmış bölüme denir, (ç)

[33] Konu ile ilgili tüm hadisler, genç-ihtiyar, evli-bekar, hayız ve temiz farkı gözetmeden bü­tün kadınların bayram namazına çıkmalarının meşru olduğunu göstermektedir. Ancak ha-yıziı olanlar, namaz kılmazlar. Yalnız bu cevazın, fitne korkusu olmaması şartıyla kayıtlı olması gerekir, (ç)

[34] Hayızlı kadınların, cemaate katılıp namaz dışındaki Duâ ve tekbir gibi ibadetlere katıl­maları tavsiye edilmektedir. Ayrıca kadınların bayram namazlarına gitmelerinin meşru ol­duğu anlaşılmaktadır, (ç)

[35] Bu soruyu soran kadının, Ümmü Atiyye olduğu belirtilmektedir, (ç)

[36] Tirmızı>Cuma36(539)

[37] Ebu Dâvud'Salât 238-241 (1136}

[38] Ebu Dâvud'Salât 238-241 (1137}

[39] Ebu Dâvud'Salât 238-241 (1138}

[40] Ebu Dâvud, Salât238-241 (1139)

[41] NesâUydeyn 3

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri
« Posted on: 19 Ağustos 2019, 06:24:51 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri rüya tabiri,Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri mekke canlı, Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri kabe canlı yayın, Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri Üç boyutlu kuran oku Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri kuran ı kerim, Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri peygamber kıssaları,Kadınların bayramlarda namaza gitmeleri ilitam ders soruları, Kadınların bayramlarda namaza gitmeleriönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &