ilitam ,arapça klavye, ilahiyat, önlisans > Forum > ๑۩۞۩๑ Kitap Dünyası - İlim Dünyası Kütüphanesi ๑۩۞۩๑ > Hadis Eserleri > 7 Hadis İmamının İttifak Ettikleri Hadisler > İhrama girerken koku sürünmek
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: İhrama girerken koku sürünmek  (Okunma Sayısı 604 defa)
24 Mart 2011, 19:09:00
Safiye Gül

Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 15.436


« : 24 Mart 2011, 19:09:00 »4. İhrama Girerken Koku Sürünmek

 

142. Hz. Aişe (r.anhâ)'dan rivayet edilmiştir:

"Resulullah (s.a.v)'e, iki elimle, şu iki halinde güzel koku sürdüm. (Biri,) ihrama girerken ve (diğeri de, cemre ve traşın ardından) ihramdan çıktığı zaman.

(Kabe'yi, ziyaret) tavafı yapmadan önce, Aîşe, (Resulullah'a bu zamanda elleriyle koku sürdüğünü söylerken, her) iki elini (birden) uzatmıştır. (Birinci rivayet)

(Hadisin lafeı, Buhârî'ye aittir.)

Buna benzer bir rivayet daha var. Bu rivayetin içerisinde, (ilk İhramdan çıkılıp Kabe'ye ziyaret) tavafı etmek hareket etmeden önce" ifadesi yer almaktadır. Başka bir rivayette ise, şu ifade yer almaktadır:

Ben, Peygamber (s.a.v)'i; (biri,) ihrama girmezden önce ve (diğeri dej Kurban bayramı günü Kabe'yi tavaf etmezden önce, içinde misk bulunan bir kokuyu sürerdim. (İkinci rivayet)

Yine diğer bir rivayette, Hz. Aişe şöyle der:

Ben, Resulullah (s.a.v)'i; Veda haccı yılında, ihramdan çıkarken ve ihrama girerken "Zerîre" denilen kokuyu kendi elimle sürdüm. [395] (Üçüncü rivayet)

Yine konu ile başka bir rivayette, Hz. Aişe şöyle der:

Ben, Peygamber (s.a.v)'i; ihrama girerken, bulabildiğim en güzel kokuyu sürerdim. [396]

Yine konu ile ilgili diğer bir rivayette, Urve der ki: Aişe'ye:

Resulullah (s.a.v)'i, ihrama gireceği zaman hangi kokuyu sürdün?' diye sordum. Aişe:

Kokunun en güzeliyle!' diye cevap verdi. [397]

Başka bir rivayette ise şu ifade yer almaktadır:

Ben, Resuîullah (s.a.v)'i, ihrama girmeden önce bulabildiğim en güzel kokuyla koku sürerdim, Sonra da ihrama girerdi, [398]

Yine diğer bir rivayette şu husus yer almaktadır:

Ben, Peygamber (s.a.v)'i, hoşlandığı en güzel kokuyla koku sürerdim. Hatta sürdüğüm koku, onun başında ve sakalında parlaklığını görünceye kadar sürmeye devam ederdim.[399]

Yine başka bir rivayette İse, Hz. Aişe şöyle der:

Resulullah fs.a.v), ihramlı iken, başının saç ayırımındaki kokunun parlaklığını halen görür gibiyim. [400]

Yine konu ile ilgili başka bir rivayette, Saîd b. Cübeyr şöyle der:

Abdullah ibn Ömer, ihrama girerken zeytin yağıyla yağlanırdı.

(Hadisin ravisi Mansûr der ki:) Ben, İbrahim en-Nehaî'ye; Abdullah ibn Ömer'in, ihrama girerken koku sürmekten kaçınmasının nedenini sordum. O da dedi ki:

Sen, Abdullah ibn Ömer'in da dedi ki:

h'ın, Abdullah ibn Ömer'in yaptığına muhalif Şöyle ki:) Esved, bana, Aişe'nin şöyle dediğini anlattı:

Sen, Abdullah ibn Ömer'in sözünü ne yapacaksın? (Çünkü Resu-lullah'ın, Abdullah ibn Ömer'in yaptığına muhalif olan fiili sabit olmuştur. Şöyle ki)

Resulullah (s.a.v)in, ihramlı iken, başının saç ayırımındaki kokunun parlaklığını halen görür gibiyim. [401]

Bir rivayette ise, işte bu, Resulullah (s.a.v)'in ihramının kokusu idi" ilavesi yer almaktadır.[402]

Yine konu ile ilgili diğer bir rivayette, Muhammed ibnü'l-Münteşir şöyle der:

Abdullah ibn Ömer'e, koku sürünmek, sonra ihramlı olarak sabahlayan bir kimsenin hükmünü sordum. Abdullah:

Ben, ihramlı olarak sabahlayıp koku sürün m ey i sevmem. Katrana bulanmam, benim için bunun yapmamdan daha makbuldür' diye cevap verdi.

Bunun üzerine Aişe'nin yanma girip ona, Abdullah ibn Ömer'in:

Ben, ihramlı olarak sabahlayıp (üzerimden güzel) koku yayılmasını sevmem. Katrana bulanmam, benim için bunun yapmamdan daha makbuldür' dediğini haber verdim. Aişe:

Ben, Resulullah (s.a.v)'i, ihrama girerken koku sürdüm. Sonra hanımları arasında dolaştı. Sonra ihramlı olarak sabahladı' diye cevap verdi. [403]

Bir rivayette ise, Güzel koku yayılırdı" ilavesi yer almaktadır. [404]

Bu rivayetler, Buharı ile Müslim'in (naklettiği) rivayetlerdir. Yine Müslim'in konu ile ilgili bir rivayeti şu şekildedir:

Ben, Resulullah (s.a.v)'e , ihrama gireceği zaman ihramı için, [405] Beytullah'ı tavaf etmeden önce ihramdan çıkmak için koku sürdüm. [406] Yine Müslim'in başka bir rivayeti şu şekildedir:

Ben, Resulullah (s.a.v)'e, ihramdan çıkarken ve ihrama girerken koku sürdüm. [407]

Yine Müslim'in başka bir rivayetinde şu husus yer almaktadır:

Resulullah (s.a.v), telbiye getirirken, başının saç ayırımındaki kokunun parlaklığını halen görür gibiyim. [408]

Tirmizî, üçüncü rivayeti nakletmiştir. [409]

Ebu Dâvud ise birinci, sekizinci ve dokuzucu rivayeti nakletm iştir. [410]

Nesâî'nin rivayeti ise şu şekildedir:

"Resuluilah (s.a.v), ihrama girmek istediği zaman (başına) bulabildiği en güzel yağla yağlanırdı. O kadar ki, saç ve sakalmdaki yağın parlaklığını görürdüm.[411]

Yine Nesâî'nin başka bir rivayeti ise şu şekildedir:

"Resulullah (s.a.v)'in başının saç ayırımındaki yere sürdüğü güzel kokunun parlaklığını [412] üç günden sonra bile görürdüm. [413]

Yine Nesâî'nin diğer bir rivayeti de şu şekildedir:

Ben, Resulullah (s.a.v)'e, ihrama gireceği zaman, bulabildiğim en güzel kokuyu sürerdim. [414]

Yine Nesâî'nin başka bir rivayetinde ise, İhrama girmek, ihramdan çıkmak ve Beyt(ullah)'i tavaf etmek istediği zaman" ilavesi yer almaktadır. [415]

Yine Nesâî'nin konu ile ilgili bir rivayetinde şu ifade yer almaktadır:

Ben, Resulullah (s.a.v)'e, ihrama girmek istediği zaman ve Akabe cemresini taşladıktan sonra ihramdan çıkmak istediği zaman (güzel) koku sürdüm. [416]

Yine Nesâî'nin konu ile ilgili başka bir rivayetinde şu ifade yer almaktadır:

Ben, Resulullah (s.a.v)'e, ihramdan çıkacağı zaman ve ihrama gireceği zaman güzel koku sürdüm. Onun kokusu, sizinkine benzemez. Yani kokusu etkisiz [417] değildi. [418]

Yine Nesâî'nin konu ile ilgili başka bir rivayeti şu şekildedir:

"Ben, Resulullah (s.a.v)'e koku sürerdim. O da, (geceleyin) hanımlarını dolaşırdı. (Üzerine sürdüğüm) kokunun etkisi üzerinde olduğu halde sabahlardı. [419][395] Buhârî, Libâs 80; Müslim, Hac 35 (1189)

[396] Buhârî, Libâs 78

[397] Müslim, Hac 36 (1189)

[398] Müslim, Hac 37 (1189)

[399] Buhârî, Libâs 73

[400] Buhârî, Hac 18, Libâs 69; Müslim, Hac 39 (1190)

[401] Buhârî, Hac 18

[402] Müslim, Hac 39 (1190)

[403] Müslim, Hac 47 (1192}

[404] Buhârî, Gusl 12; Müslim, Hac 48 (1192)

[405] Hacca niyet eden bir kimseye; kadınla cinsel İlişki, dikişli elbise, kara avcılığı, koku sürünme, tırnak kesme ve benzen fiiller yasak kılındığından, hacca niyet etmeye "ihram" adı verilmiştir. Bu bakımdan metinde geçen "ihrama girme" sözüyle, hacca niyet etme manası kast edilmiştir.

Bir başka ifadeyle ihram; harama girmek, "hill"de ihramdan çıkmak demektir. Metinde geçen "koku sürdüm" sözünden maksat; hacca veya umreye niyet edeceği için bedeninin ve elbisesinin bir kısmına güzel kokulu misk sürdüm demektir. Bu ifade; Nesâî, Menâsik 41'de bu şekilde izah edilmektedir.

Metinde geçen "Beyt-i tavaf dan maksat; "tavaf-i ifâza"da denilen "ziyaret tavaff'dır. Bilindiği üzere, hacıların Arafat'tan indikten sonra yaptıkları bu tavaf, haccın rükun-larından olup bunun dört şavtı her hac edene farzdır.

Akabe cemresi atılıup kurban kesildikten ve traş olunduktan sonra ve ziyaret tavafından önce her hacı adayı için cinsel ilişki dışındaki hac ile ilgili bütün yasaklar helal olur. Buna, "birinci helal" denir. İşte Hz. Aişe'nin Hz. Peygamber (s.a.v)'e koku sürmesi bu esnada olmuştur, (ç)

[406] Müslim, Hac 31 (1189)

[407] Müslim, Hac 34 (1189)

[408] Müslim, Hac 41 (1190)

[409] Tirmizî, Hac 77 (917)

[410] Ebu Dâvud, Menâsik 10 (1745, 1746)

[411] Nesâî, Menâsik 42

[412] Metinde geçen "vebîs" kelimesi; parlaklık anlamına gelir. Bundan maksat; miskin maddesi değil, tesiri ve kokusudur. Ayrıca hadis, ihrama girerken koku sürünmenin mü-sehab olduğunu ve bu kokunun tesirinin, koku ve renginin ihramdan sonra da devam etmesinde bir sakınca bulunmadığını İfade etmektedir, (ç)

[413] Nesâî, Menâsik 42

[414] Nesâî, Menâsik 41

[415] Nesâî, Menâsik 41

[416] Nesâî, Menâsik 41

[417] Bunun anlamı; "sizin kullandıklarınızın kokusu kısa zamanda kayboluyor. Resulullah (s.a.v)'in ki ise ihramdan sonra da etkisini sürdürüyor" şeklinde olabileceği gibi, "sizinkinden daha güzeldi" şeklinde de olabilir, (ç)

[418] Nesâî, Menâsik 41

[419] Nesâî, Menâsik 42

[Bu mesajın devamını görebilmek için kayıt olun ya da giriş yapın
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle
Moderatöre Bildir   Kayıtlı
Müslüman
Anahtar Kelime
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 132.038


View Profile
Re: İhrama girerken koku sürünmek
« Posted on: 16 Eylül 2019, 09:06:12 »

 
      uyari
Allah-ın (c.c) Selamı Rahmeti ve Ruhu Revani Nuru Muhammed (a.s.v) Efendimizin şefaati Siz Din Kardeşlerimizin Üzerine Olsun.İlimdünyamıza hoşgeldiniz. Ben din kardeşiniz olarak ilim & bilim sitemizden sınırsız bir şekilde yararlanebilmeniz için sitemize üye olmanızı ve bu 3 günlük dünyada ilimdaş kardeşlerinize sitemize üye olarak destek olmanızı tavsiye ederim. Neden sizde bu ilim feyzinden nasibinizi almayasınız ki ? Haydi din kardeşim sende üye ol !.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: İhrama girerken koku sürünmek rüya tabiri,İhrama girerken koku sürünmek mekke canlı, İhrama girerken koku sürünmek kabe canlı yayın, İhrama girerken koku sürünmek Üç boyutlu kuran oku İhrama girerken koku sürünmek kuran ı kerim, İhrama girerken koku sürünmek peygamber kıssaları,İhrama girerken koku sürünmek ilitam ders soruları, İhrama girerken koku sürünmekönlisans arapça,
Logged
Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc
|harita|Site Map|Sitemap|Arşiv|Wap|Wap2|Wap Forum|urllist.txt|XML|urllist.php|Rss|GoogleTagged|
|Sitemap1|Sitema2|Sitemap3|Sitema4|Sitema5|urllist|
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
islami Theme By Tema Alıntı değildir Renkli Theme tabanı kullanılmıştır burak kardeşime teşekkürler... &