13.Ünite Cemi Müennesi Salimin İ’rabı

(1/1)

✿ Reyyan ✿:
Unite13 Cemi Müennesi Salimin İ’rabı

İslam’da Kadın
Müslüman Kadınlar İslamın doğuşundan itibaren İslam davasının savunmasına katılmışlardır. Rasul (SAV) müşriklere karşı yönettiği bütün savaşlarda Müslüman kadınların kendisi ile birlikte bu savaşlara katılmalarına izin verdi. Zira katılan Müslüman kadınlar askerlere yaralılara yardım etmek ve yemek hazırlamak gibi büyük hizmetleri yerine getirmiştir. İş bununla kalmamış Nesibe bintü Ka’bın Uhut Savaşında yaptığı gibi kılıç taşıyıp islamı savunmuşlardır. Böylelikle Müslüman kadın İslam tarihinde parlak sayfalar yazmıştır. Hala Müslüman kadınlar içinde bulunduğumuz asırda İslam toplumundaki görevini şerifi ve güveniyle yerine getirmektedir.

Konu Anlatımı

Cemi Müennes Salim (kurallı dişil çoğul)
Müennes bir kelime çoğul yapılırken sonunda bulunan (ة) harfi (ات) ye dönüştürülür.
المثال:
مسلمة-----مسلمات
Merfu şekli damme ile mansub ve mecrur şekli ise kesra iledir. Hiçbir zaman fetha almaz.
Mansub/mecrur
   
merfu
   
 
طالباتٍ
   
طالباتٌ
   
Münnes
 
Hatırlatma: Bir cümlenin öznesi (mübteda/fail), yüklemi (haber) merfudur.
Bir cümlenin nesnesi mansubdur.
Bir cümlede önünde harfi cer olan kelime mecrurdur.
Örnekler:
قامت التالباتُ حفلةَ.
Kız öğrenciler tören düzenlediler. “kız öğrenciler” kelimesi cümlede özne olduğu için merfudur. Merfuluk alameti damme (ötre) dir.
رأيتُ التالباتِ في الحديقة.
Bahçede Kız öğrencileri gördüm. “kız öğrenciler” kelimesi cümlede nesne olduğu için mansubdur. Mansubluk alameti kesra (esre) dir.
سلمتُ على الطالباتِ في الثانوية.
Lisedeki kız öğrencilere selam verdim. “kız öğrenciler” kelimesi cümlede nesnedir. Ancak önünde harfi cer olduğu için mecrurdur. Mecrurluk alameti kesra (esre) dir.

Alıştırma 1
Cemi müennes salimleri harekeleyiniz.
الحكوماتُ, الطالباتُ, درجاتٍ, الشجراتُ, الزائراتِ, الطالباتِ, الجديداتِ, الطائراتُ, ثقافاتِها, حضاراتِ, الممرضاتُ, المخلصاتُ

Alıştırma 2
Boşlukları uygun cemi müennes salimlerle doldurunuz.
1-                     الممرضاتُ
2-                     المهندساتِ
3-                     مجلاتٍ
4-                     التلميذاتِ
5-                     المسلماتِ
6-                     موظفاتِ
7-                     الطائراتُ
8-                     المشركاتِ
9-                     الصلواتِ

Alıştırma 3
Aşağıda altı çizili kelimeleri cemi müennes salime dönüştürerek gerekli değişiklikleri yapınız.
1-                الجامعاتُ
2-                المديراتُ
3-                البناتِ
4-                المسعداتِ
5-                المهندساتُ المشهوراتُ
6-                الصحفياتُ المعروفاتُ
7-                الخادماتِ الجديداتِ

Alıştırma 4
Metni okuyunuz ve sonrasındaki soruları cevaplayınız.
Ders yılının sonunda İlahiyat Fakültesi bir mezuniyet töreni düzenledi. Törenin başında bir öğrenci Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudu. Sonra Fakülte Dekanı değerli bir konuşma yaptı. Konuşmasında öğretmenlere, bay ve bayan görevlilere teşekkür etti. Aynı şekilde başarılı öğrencileri övdü.  Bay ve bayan mezunları dinlerine, vatanına, ailesine ve halkına karşı görevlerini yerine getirmeleri konusunda teşvik etti. Hazırda bulunanları gelişme ve selamet için hizmet sunma konusunda cesaretlendirdi.
Türkiye Hükümetinin üniversitelere verdiği önemden bahsetti. “Mensubu olduğunuz devlet eğitim ve öğretime karşı görevlerini ülkedeki eğitim seviyesinin yükselmesi için yerine getirmiştir. Bütün imkanlarını önünüze koymuş ve karşılaştığınız zorlukları kolaylaştırmıştır.” Dedi.
Törenin sonunda ise başarılı olan bay ve bayanlara ödülleri sunuldu.

Ünite Soruları
1-     B
2-     C
3-     C
4-     D
 

Navigasyon

[0] Mesajlar

TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc